Kuvataiteen maisteri Inkerö Artor Jesus

30000 €

Queer-domestisuus

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Hankkeeni pohjaa siihen miten nykyiset (normatiiviset) perhe- ja kotikäsitteet vaikuttavat nykyarkkitehtuuriin ja kulttuuriin. Haluan haastaa ajatusta siitä, missä rajoissa nämä käsitteet sallivat queer-identiteetin osaksi mainittuja rakenteita. Kutsun tätä taiteellista työtäni queer-domestisuuden tutkimukseksi. Olen tutkinut kotia, perhettä ja arkkitehtuuria kuvataiteellisesti, ja pyrkinyt lähestymään aiheita queer-ihmisenä. Olen muunsukupuolinen ja genderfluid kuvataitelija, ja olen työskennellyt biograafisesti vuodesta 2015 asti käyttäen omaa kehoani ja elämääni taiteellisena materiaalina. Aiemmat teokseni ovat pyrkineet muuntamaan kehollisia aspekteja minussa: kehon muokkaamista treenaamisen ja ruokavalion kautta, persoonan muokkaamista puhe- ja käytösterapian kautta, pukeutumisen ja ulkonäön muuntamista algoritmien kautta. Näin pyrin vastaamaan normatiivista valkoista mieskuvaa, ja kritisoimaan maskuliinisuuden vaikutusta yhteiskunnassa. Paljolti työssä liikun itseni ja normien välillä niin, että voin synnyttää ajatuksia ja keskustelua vaatimuksista, joita asetamme toisillemme. Työni on hyvin henkilökohtaisesti linkittynyt elämääni materiaalisen maailman kautta. Queer-identiteettini ja omaelämäkertaisuus ovat tärkeitä lähtökohtia taiteen luomiselleni.