koreografi Lehtinen Laura ja työryhmä (Nollapiste-kollektiivi)

14400 €

Punainen esirippu: Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Ponnistusapuraha

Miten työväenluokkainen tausta tulee näkyväksi ruumiillisuudessani? Mitä työväenluokkaisuus 2010-luvulla merkitsee? Minkälaista ruumiillisuutta ja toimijuutta historiani piirtää minuun? Miten työväenluokkainen taustani läpäisee kehonkuvani? Entä liikkeeni? Nollapiste-kollektiivi ja koreografi Laura Lehtinen työskentelevät tutkien työväenluokkaisesta taustausta tulevien taiteilijoiden ruumiillisuutta ja kokemuksia luokan vaikutuksista siihen. Miten luokkatausta manifestoituu ruumiissamme? Manifestoituuko? Työryhmä käyttää lähtökohtina esim. Mari Käyhkön kirjoituksia ja tutkimusta työväenluokkaisten naisten kokemuksista akateemisessa ympäristössä, mutta keskittyy erityisesti ruumiillisiin kokemuksiin ja laajentaa työskentelyn koskemaan kaikkia sukupuolia. Suomessa pidetään yllä tasa-arvomyyttiä, jonka mukaan kaikilla täällä asuvilla on samanlaiset mahdollisuudet ja lähtökohdat opiskella tai valita haluamansa ammattiala. Valintaprosesseihin ja mahdollisuuksien rakenteisiin kietoutuu kuitenkin eriarvoisuuden verkosto, johon hankkeessa halutaan näyttää valoa, jotta siitä tultaisiin teitoisemmiksi. Työskentelyn ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat keholliset tutkimustyöpajat, joitka ovat avoimia kaikille työväenluokkaisesta taustasta tuleville esittävien taiteiden parissa työskenteleville. Työpajaponnistusvaiheen jälkeen käynnistetään hankkeen toinen vaihe, jossa tuodaan henkilökohtaiset tutkimus- ja oivallusprosessit jaettaviksi, esityksen kontekstissa.