Taiteen maisteri Hyrri Juliana

30000 €

Pöydän alla piilo -sarjakuvaromaanin käsikirjoittaminen ja piirtäminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Pöydän alla piilo on sarjakuvaromaani, jonka keskiössä on länsimaisen kulttuurin tulkinta lapsesta Toisena, vieraana ja eläimeen rinnastettavana hahmona. Avaan yleisesti tabuina pidettyjä, mutta lapsuuteen vahvasti kietoutuneita, teemoja autobifiktionalografisella kerrontaotteella. Kerron lapsen seksuaalisuudesta, sosiaalisesta epätasa-arvosta, kasvusta, patriarkaalisesta valta-asetelmasta, kenties rakkaudestakin. Näkökulma on lapsen. Teoksessa korostuu lapsen viaton ajatuskulku ja sitä kautta lapsi toisena suhteessa aikuiseen. Lapsi on sorrettu, alistettu ja vailla ihmisoikeuksia. Toisaalta aikuisen silmissä lapsihahmon viattomuus, naiivius, sympaattisuus ja katumus antavat raadollisillekin teoille oikeutuksen. Teoksen kertomuskehys pohjautuu osin oman historiani ja lapsuuteni neuvostoliittolaisiin ideologisiin kasvatusihanteisiin, osin omiin ja lähipiirini tarinoihin vaietuista lapsuudenaikaisista kokemuksista. Liikumme elämäkerrallisuuden ja fiktion häilyvässä maastossa. Edellä mainittu autobifiktionalografia viittaa omaelämäkertaan automaattisesti fiktiota sisältävänä kerrontamuotona, sillä jo käsitteessä sana fiction tunkeutuu omaelämäkerrallisuuden keskelle jakaen sanan autobiography kahtia. Esitän lapsihahmon tiedostavana, joskin ymmärtämättömänä, ja hiljenevänä hahmona. Rinnastan hankalat aiheet kepeään, nostalgiaa ja elämäniloa huokuvaan kerrontaan, joka tuo teokseen ristiriitaisen mutta elämänmakuisen ulottuvuuden.