VTT Leino Mikko ja työryhmä (Politiikasta-verkkolehti)

79000 €

Politiikasta – ajantasaista ja moniäänistä tiedeviestintää uusille yleisöille

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Politiikasta on Valtiotieteellisen yhdistyksen verkkolehti, joka yleistajuistaa politiikan tutkimusta ja yhteiskuntatieteitä. Politiikasta -lehden ydintoiminnan muodostaa julkaisutoiminta, joka kattaa mm. yleistajuisia artikkeleita ja artikkelisarjoja sekä arvioita. Uutena avauksena Politiikasta on vuonna 2023 aloittanut politiikkaa ja yhteiskunnallisia kysymyksiä selkokielellä käsittelevän artikkelisarjan, jonka ensimmäiset 10 osaa julkaistaan syksyn 2023 aikana. Selkokielinen artikkelisarja jatkuu. Lisäksi Politiikasta jatkaa keskustelutilaisuuksien, webinaarien sekä tutkijoiden kouluvierailujen järjestämistä. Tutkijavierailujen mahdollisuus ulotetaan ammattikouluihin ja -opistoihin. Hankkeessa toteutettavilla toimilla Politiikasta pyrkii vastaamaan yhä aktiivisemmin niihin kehityskulkuihin, jotka polarisoivat suomalaista julkista keskustelua sekä eriyttävät kansalaisten poliittista osallistumista. Lehti tarjoaa sitoutumattoman, moniäänisen ja tutkimustietoon perustuvan kanavan viestiä monipuolisesti sekä yleistajuisesti politiikkaan ja yhteiskuntaan liittyvistä kysymyksistään. Politiikasta tähtää ennen kaikkea suomalaisen demokratian puolustamiseen ja kehittämiseen.