esitysten ja musiikin tekijä Murtomaa Lehmus

60000 €

Political being – taiteellinen työ/elämä, jatkuvaa harjoittelua

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Political being etsii ja harjoittelee joitakin nautinnollisia feministisiä ja anti-rasistisia tekemisen/olemisen tapoja. Taidetta ja elämää kokonaisuutena. Mikä on tärkeää? Mihin voimat riittävät? Mikä taiteessa on mahdollista mikä ei ole mahdollista muuten? Luovuus elämässä selviytymiskeinona, taide kommunikaation jatkeena ja tilan ottaminen/etuoikeuksien käyttäminen sortavien rakenteiden purkamiseen. Harjoittelu jatkuvana työnä ja elämäntapana. Missä rajani kulkevat, hämärtyvät, katkeavat, venyvät, murtuvat ja muuttuvat? Miten kurottaa jonnekin mitä ei vielä tiedä? Miten olla yhdessä ja kuitenkin säilyttää erillisyytensä? Mitä/mitä kaikkea nyt tapahtuu? Nautinto moninaisena poliittisena keinona kerätä voimia ja toimia pitkäkestoisesti uupumatta. Arkipäivän aktivismi, myös mahdottomien yhteyksien luominen (välttämättömät kontaktit heihin, joiden kanssa en koe jakavani yhteisiä maailmankuvia). Kontaktin ja koskettamisen tutkiminen suostumuksen ja hyväksymisen kautta. Resilienssin ja muutoksessa elämisen voiman harjoittaminen, jotta voin toimia maailmassa kokonaisvaltaisemmin ja yhdessä muiden kanssa. Valkoisuuden rakenteiden näkyväksi tekeminen jotta ne voidaan purkaa. Esityksiä harjoittelujakson sisällä ja vierellä: Cooper cooper – Lajitoveri, tarkkailuesitys huppareissa (työnimi) 2021 Many bodies of pleasures (työnimi) esityssarja (osat 1 ja 2): nautinnosta, seksuaalisuudesta ja eksotismista, lokakuusta 2020 alkaen Munasarja – radikaalia somatiikkaa (työnimi) 2023– lisäksi puhelinmonologeja ja keskustelun avauksia julkisiin tiloihin 2022–