KuM Karhunen Jaakko ja työryhmä (Reading the enemies)

38000 €

Poliittinen epistemologia: jatkohakemus Reading the enemies -hankkeelle

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Reading the enemies on taiteellista ja tieteellistä ajattelua yhdistävä tutkimushanke, joka tarkastelee vastakkainasetteluja tieteellisissä, taiteellisissa, ja yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Haemme rahoitusta vuonna 2018 aloitetun hankkeen päättämiseen ja hankkeen pohjalta suunnitellun tutkimusalustan perustamiseen. Lähtökohtamme on, että lukemisen ja vihollisuuden käsitteet muodostavat taiteellisen ristiriidan, jonka kautta on mahdollista ajatella tiedon ja tutkimustyön politiittisuutta. Vuonna 2018 järjestettyihin työpajoihin otti osaa 12 tutkijan sijaan 34 tutkijaa ja yhteiskunnallista toimijaa Suomesta ja ulkomailta. Työpajoihin osallistui taiteilijoita, yhteiskunta-, talous-, ja oikeustieteilijöitä, sekä joukko muita yhteiskunnallisia toimijoita poliittisista aktivisteista mielenterveys- ja sosiaaliavun työntekijöihin. Hankkeeseen osoitetusta laajasta kiinnostuksesta johtuen haluamme vuonna 2019: - Toteuttaa kaksi sarjaa Reading the enemies- työpajoja. - Saavuttaa laajempaa tieteellistä, taiteellista sekä populaaria julkisuutta. - Julkaista kaksi toimitettua lehteä, kirjan ja ääniteoksen. - Perustaa itsenäisen ja kansainvälisen tutkijaverkoston sekä poliittiseen epistemologiaan keskittyvän tutkimusinstituutin. Teoreettisesti hanke kasvaa kohti poliittisten ja tiedollisten asemien välisten yhteyksien tutkimista sinänsä, eli lähestyy poliittisen epistemologian tutkimusaluetta. Samalla se säilyttää fokuksen “vihollisten lukemisen” käytäntöjen tarkastelussa.