Apulaisprofessori Molnár-Bodrogi Eniko

29500 €

Poikkitieteinen väitöskirjatutkimus aiheesta Millaiset kertomukset ylläpitävät vähemmistöjen identiteettiä?

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Väitöskirjassani, jonka aiheena on Millaiset kertomukset ylläpitävät vähemmistöjen identiteettiä, vertaan Pohjois-Ruotsin meänkielisten ja Norjan kveenien sekä Romanian unkarinkielisten csángójen etnisen ja kielellisen identiteetin rakentumista kielitieteen ja kirjallisuudentutkimuksen näkökulmasta. Tällaista vertailevaa tutkimusta ei ole vielä tehty. Väitöskirjallani aion paikata tätä tutkimuksellista aukkoa. Tutkimuksessani tietoisesti keskityn mainitun kolmen vähemmistökieliyhteisön niihin jäseniin, jotka osaavat ja käyttävät vieläkin omaa kieltään ja pitävät tärkeänä sen säilyttämistä. Väitöskirjani aineistona käytän seuraavia materiaaleja: 1. vähemmistökielillä kirjoitettuja lehtiä ja 2. tutkimillani kielillä kirjoitettuja kaunokirjallisia teoksia. Väitöskirjan keskeisimpänä teoreettisena käsitteenä käytän narratiivia, jonka määrittelen tutkimukseni näkökulmasta minä- ja me-kertomuksena, joka nousee esille vähemmistökielellä kirjoitetuista teksteistä. Väitöskirjani tulee olemaan monikielinen (suomen-, unkarin-, englannin- ja meänkielinen) artikkeliväitöskirja, ja tieteiden rajoja ylittävä. Koneen Säätiön apurahan turvin aion kirjoittaa väitöskirjani viimeisen artikkelin ja johdannon. Artikkeli tulee käsittelemään muistojen identiteettiä ja kuviteltua yhteisöä rakentavaa roolia kirjailijan Bengt Pohjasen teoksissa. Tutkimukseni teoriapohjana käytän postkolonialistista ja narratiivista kirjallisuudentutkimusta ja aineiston analyysissa hyödynnän laadullisia menetelmiä.