Apulaisprofessori Aakala Tuomas

32900 €

Pohjoisboreaalisen luonnonmetsän pysyvän suurkoealan uudelleenmittaaminen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Fennoskandian pohjoisboreaaliset luonnonmetsät ovat elonkirjon suojelun kannalta keskeisessä asemassa, mutta niiden kehitykseen nopeasti muuttuvassa ilmastossa liittyy merkittäviä epävarmuuksia. Hankkeessa parannetaan käsitystämme näiden alueiden metsien kehityksen suunnasta uudelleenmittaamalla vuosina 2016-2017 Värriön luonnonpuistoon pysyväksi perustettu lähes 9 ha koeala, jolta on kartoitettu hieman alle 6000 elävää ja kuollutta puuta. Tässä uudelleenmittauksissa mitataan myös maaperän orgaaniseen kerrokseen ja lahopuuhun sitoutuneen hiilen määrää. Mittausten perusteella analysoidaan luonnonmetsän rakennetta ja rakenteen muutosta eri mittakaavoilla, sekä vanhan luonnonmetsän sitoman hiilen määrää. Uudelleenmitattu aineisto jaetaan lisäksi tiedeyhteisön käyttöön osana eurooppalaisten luonnonmetsien koealaverkostoa, joka mahdollistaa tämän tutkimuksen lisäksi metsien luontaista kehitystä koskevien säännönmukaisuuksien tutkimuksen yli kasvillisuusvyöhykerajojen.