Johtava tutkija Koivuranta Kari ja työryhmä (PlastBug)

104800 €

PlastBug2 – Muovijätteen hajotus mikrobeilla

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tähän päivään mennessä maailmanlaajuisesti on tuotettu 4900 miljoonaa tonnia muovijätettä, joka on viety kaatopaikoille tai jätetty luontoon. Nykyisillä muovinkierrätysmenetelmillä kaikkea tätä muovijätettä ei voida poistaa. Tarvitaan uusia menetelmiä. PlastBug 2 -projektissa kehitämme bioteknistä menetelmää kierrättää muovijätettä entsyymien ja mikrobien avulla. Kyseinen menetelmä auttaisi poistamaan muovijätettä luonnosta. Projektissa etsimme uusia mikrobeita, jotka kykenevät hajottamaan muovijätettä mukaan lukien niiden polymeerejä. Lisäksi etsimme kyseisistä mikrobeista niitä entsyymeitä, jotka suorittavat tätä muovin hajotusta. Löydetyt entsyymit identifioidaan ja niitä koodaavat geenit eristetään ja ilmennetään ns. tuottomikrobissa. Ylituotetuilla entsyymeillä varmistetaan muovin hajotuskapasiteetti. Lisäksi löydettyjen entsyymien aktiivisuutta parannetaan proteiinin muokkauksella. Kaikki eri muovia hajottavia entsyymejä koodaavat geenit yritetään ylituottaa yhdessä mikrobissa (ns. PlastBug -mikrobi). Täten kehitämme mikrobia, joka kykenee hajottamaan eri muovilaatuja, mitä mikään luonnon oma mikrobi ei kykene tekemään. Projektin onnistumista parantaa se tosiasia, että olemme meneillään olevassa PlastBug -projektissa löytäneet jo eri muovilaatuja hajottavia mikrobeita. Lisäksi meillä on runsaasti kokemusta eri entsyymien karakterisoinnista, mikrobien geneettisestä muokkaamisesta ja fermentoinneista.