Nuorten Akatemia ry

110000 €

Pikamuodista hitaaseen muotiin. Kestävän kuluttamisen pedagoginen peli ja työpajakokonaisuus yläkouluille sekä toisen asteen oppilaitoksille

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Pikamuodista hitaaseen muotiin -hankkeen tarkoituksena on jakaa tutkittua tietoa kestämättömän kuluttamisen ympäristövaikutuksista sekä ihmisoikeusongelmista yläkouluikäisille ja 2. asteen opiskelijoille sekä näiden opettajille ja nuorisotaloihin. Tavoitteena on samalla kannustaa nuoria kriittiseen ajatteluun ja muutokseen erilaisten pelitehtävien, tulevaisuusajattelun sekä toiminnan avulla. Hankkeessa tuotetaan pedagoginen peli, peliopas ohjaajalle sekä työpajakokonaisuus (2 x 75 min). Digitaalinen peli toimii Seppo-alustalla. Opettaja tai nuoriso-ohjaaja voi maksutta tilata pelin Nuorten Akatemialta ja peluuttaa pelin nuorilla. Peli käsittelee mm. vaateteollisuutta, kiertotaloutta, ihmisoikeuksia, nuorten kulutustottumuksia sekä tulevaisuuden utopioita. Nuoret laitetaan pelissä ideoimaan, millaisin teoin maailmasta tulisi kestävämpi paikka ja vaateteollisuuden ylikuormituksesta päästäisiin eroon. Ohjaajan peliopas pitää sisällään Seppo-alustan käytännön ohjeistuksen sekä ohjaajan lisämateriaalin, jonka avulla kasvattaja voi purkaa pelissä heränneitä ajatuksia ja tunteita. Työpajakokonaisuuden suunnittelussa on mukana Fuusio oppiminen ry. Yhdistyksen muotisuunnittelija ja taidepedagogi kehittävät nuorille kiertotalouden hengessä työpajan, jossa nuoret pääsevät tekemään kestävää tekstiilitaidetta tai luomaan tulevaisuuden pukeutumisratkaisuja. Seppo-alustalle kehitetty peli toimii työpajoissa aiheeseen johdattelijana. Pelin jälkeen nuoret ideoivat työpajaohjaajan opastuksella teoksensa, joista tehdään kantaaottava näyttely oppilaitoksen tiloihin tai tallennetaan digitaaliseen muotoon. Työpajojen vetäjiksi rekrytoimme ja koulutamme nuoria aiheesta kiinnostuneita korkeakouluopiskelijoita. Työpajojen kohderyhmänä on käsityön/kuvaamataidon yläkouluopiskelijat sekä toisen asteen tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnon opiskelijat.