Kirjailija Joutsijärvi Jonimatti

38400 €

Pienoisromaanin työnimeltään Sudenmorsiantutkielma kirjoittaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Pienoisromaani "Sudenmorsiantutkielma" (työnimi) avaa lajienvälisyyttä niin kirjallisella muodollaan kuin kertomuksellaan ihmisten ja muiden eläinten yhteyksistä. Aino Kallaksen Sudenmorsiamen ihmissusitarinan jyrkästi kahtiajakoista maailmaa ja nykytodellisuuden kahtiajakoja tutkien teos pyrkii ylittämään dikotomioita, ilmaisemaan laajempaa kokonaisuutta johon Sudenmorsiamessa erotetut yön ja päivän, yhteisön ja yksilön, eläimen ja ihmisen, Jumalan ja Saatanan ilmiöt kuuluvat yhdessä. Teos kuvaa lajienvälisyyttä runollisella proosalla, joka sallii eläimeksitulemisen nautinnon ja paniikin. Lajienvälisen yhtymän yhteiskunnalliset ja ihmiskuvalliset kysymykset nostetaan esiin runsaudessaan. Entä jos jokin kaupunkiluonnon eläimistä asettaisi koko olemassaolonsa sisäisen auktoriteetin kapulaksi ihmisyhteisön päätöksenteon rattaisiin? Teoksessa tätä käsitellään suomalaisen kansanuskon emuu-hahmon avulla: emuu on lajin haltija, esimerkiksi Hittavainen on jänisten haltija. Metsästäjät saattoivat anoa pyyntionnea emuulta. Mitä emuu vaatisi meiltä nyt? Teos kirjoittuu vaikuttuneena vanhan karjalaisen ortodoksisuuden eetoksesta, jossa luonnonhenget ja Jumala elivät sovussa, mutta ei unohda kuviosta kännykkämastoa ja valtionvarainministeriötä. Pienoisromaani tarjoilee vaikeat teemansa lukijalle väläyksenomaisin kohtauksin, upottavin käännöksin, hämmentävin muunnelmin ja rytmisesti houkutellen. Käsitteellinen esitys alistuu vaikutelmien väkevyydelle, kuvan ja keinunnan virroille.