KuM, kuvataiteilija Raatikainen Anu

69450 €

Phototaxis

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Voiko teknologian ja luonnon välillä syntyä pienin elein mielekästä vuorovaikutusta valon avulla? Miten erilaiset ihmisen luomat keinotekoiset valotilat muuttavat ja häiritsevät kasvien ja eläinten luonnollista toimintaa ja syklejä? Projektin työnimi Phototaxis viittaa kasvien ja eläinten valon stimuloimaan liikkeeseen. Projektin aikana etsin tietoa ja kartoitan projektia varten luotavaan blogiin erilaisten valojen vaikutusta erilaisiin luonnonympäristöihin ja organismeihin, sekä tietoa kasveista ja eläimistä ja niiden vuorovaikutuksesta valon kanssa. Valmistelen kartoituksen pohjalta uusia, luonnon kanssa kunnioittavaan interaktiivisuuteen pyrkiviä teoksia, jotka esitetään saavutettavassa luontokohteessa kesällä 2024. Luonnotilan voimakkaan valaisemisen sijaan minua kiinnostaa löytää keinoja kommunikoida hienovaraisesti luonnon tapahtumien kanssa, niiden ehdoilla, häiriten niitä mahdollisimman vähän. Voiko esimerkiski puun ympärille kietoutunut herkkä veistos ilmaista kasvissa tapahtuvia syklejä valomuutosten avulla? Mitä tapahtuu, kun luonnonympäristössä valaistaan pieni kohta yöksi, miten kasvit ja eläimet reagoivat? Onko mahdollista löytää symbiottisia keinoja, joilla valoa energianlähteenään hyödyntävät teokset kommunikoivat tai luovat jotain yhdessä luonnon tapahtumien kanssa?