Dosentti, FT Kyrölä Katariina

8000 €

Pervo saamelaisuus: queer-näkökulmia alkuperäiskansojen kuvastoihin pohjoismaisessa nykykulttuurissa -tutkimushankkeen matkojen toteutus junalla tai muulla lentämisen korvaavalla kulkuvälineellä

Ympäristövastuullinen matkustaminen on erityisen tärkeää Pervo saamelaisuus -tutkimusprojektissa, jossa tutkitaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden ymmärrystapoja saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen elokuva- ja mediakuvastoissa. Koska alkuperäiskansojen queer-tutkimusta ei vielä tehdä Euroopassa juurikaan, on kuitenkin välttämätöntä matkustaa Pohjois-Amerikkaan, jossa kyseinen tutkimusala on nousussa ja alkuperäiskansojen queer-mediatuotantoa löytyy runsaasti. Ympäristönmuutos vaikuttaa saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen elinolosuhteisiin erityisen radikaalisti, joten ympäristölle mahdollisimman vähän kuormittavien matkustusmuotojen valinta on välttämätöntä. Hankkeessa korvataan nopein mutta ympäristölle haitallisin matkustusmuoto eli lentäminen aina kun mahdollista junamatkustamisella tai bussilla ja vuokra-autolla silloin, kun junamatkustus ei ole mahdollista. Rahoitusta haetaan kahteen konferenssimatkaan ja yhteen materiaalinkeruumatkaan Yhdysvalloissa (Denver) ja Kanadassa (Toronto) vuonna 2020. Tällöin lähtöpisteenä on New York, jossa vietetään noin vuoden ajanjakso Queens College CUNYn vierailevana tutkijana. Vuonna 2021 rahoitusta haetaan tutkimusmateriaalin keruumatkaan Suomessa (Inari) ja tutkijavierailuun Tromssassa ja Kautokeinossa Norjassa. Mannertenvälisten edestakaisten lentojen määrä vähenee kolmesta yhteen ja Euroopan sisäisten edestakaisten lentojen määrä viidestä nollaan.