kuvataiteilija Nurmi Minkki

30000 €

Pehmeä. Piirrettyä, tekstiä ja valokuvaa yhdistelevän runoteoksen toteuttaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Pehmeä koostuu havainnoista, kokemuksista, tunteista ja ajatuksista. Se haluaa päästä lähemmäs ja kutsua luokseen, samaistua, ymmärtää ja kyseenalaistaa. Se haluaa muuttaa kaltaisekseen, tunnustella ja avata uusia ovia herkkyydelle. Se tuntuu välillä turvalliselta, omalta kuplalta, toisinaan upottavalta ja mahdottomalta. Pehmeys on konkreettista, opeteltavissa olevaa, keskeneräisyyttä ja oman haavoittuvaisuuden myöntämistä. Työskentelyni aikana valmistelen kokeellisen piirrettyä kuvaa, tekstiä ja valokuvaa yhdistelevän kuvarunoteoksen Pehmeä. Se havainnoi elämistä ja olemassaoloa, sekä niiden ymmärtämistä ja niihin liittyvää vastuun ottamista. Teos koostuu omaelämänkerrallisista, queer ja neuroepätyypillisestä näkökulmista kirjoitetuista ja piirretyistä runoista sekä valokuvista. Tutkin kirjoitettujen ja piirrettyjen sanojen, sekä kuvien kautta kuinka olemme ja vuorovaikutamme ehjinä tai rikkinäisinä olentoina. Teemoina ovat myös epävarmuus, sukupuolen moninaisuus, seksuaalisuus ja pehmeyden opettelu itseä ja muita kohtaan. Teoksen tavoitteena on pukea sanoiksi ja kuviksi keskeneräisyyden, outouden, lempeyden, yksinäisyyden sekä yhteyksien löytämisen tunteita. Piirrän, kirjoitan runoja sekä käsin että koneella ja valokuvaan arkeani älypuhelimella. Työskentelyni syventyy itselleni aiemmin erillisinä pitämieni, mutta tuttujen tekniikoiden sekä medioiden yhdistelyyn. Tutkin niiden avulla pehmeyttä, vuorovaikutusta ja miten eri tekniikat vaikuttavat tunnesisältöön