Toimittaja, kirjailija Jokelin Jantso ja työryhmä

134200 €

Paperikaupungit

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Paperikaupungit-hanke käsittelee suomalaisen pikkukaupungin elämäntapaa, teollista kansallismaisemaa, paikallisromantiikkaa ja demokratiaa. Työpari (kirjailija Jantso Jokelin ja valokuvaaja Touko Hujanen) perustaa kymmeneen perinteiseen paperitehdaskaupunkiin väliaikaisen paikallislehtitoimituksen ja sukeltaa paikkakuntien historiaan ja mielenmaisemaan. Kenttätyön pohjalta syntyvä kokeellinen tietokirja etsii uusia näköaloja kaupunkeihin, jotka on viime vuosina totuttu liittämään lähinnä romahdukseen tai hitaaseen kuihtumiseen. Vanhojen teollisuuskaupunkien yhteydessä puhutaan nyt "alueiden kostosta", maantieteellisestä polarisaatiosta ja demokratian tulevaisuudesta. Pikkupaikkakunnat ovat muuttuneet identiteettipoliittisten taisteluiden näyttämöiksi. Työpari kokee tärkeäksi pyrkiä irti perinteisistä journalismin ja taiteen konventioista ja etsiä tietokirjalle kokonaan uudenlaista olemusta. Tämä etsintä tapahtuu sovittamalla yhteen reportaasin, kaunokirjallisuuden ja romantiikan keinoja sekä paperikauden paikallislehtijournalismin arvokkaimpia piirteitä. Hanke kysyy, kuka paikallisromantiikan omistaa ja mitä kaikkea sillä on mahdollista tehdä. Projektin tuloksena syntyy kaunokirjallinen tietokirja, valokuvanäyttely, juttukokonaisuus mediaan sekä väitöskirjatutkimuksen artikkeli. Hanke toimii yhteistyössä väitöskirjatutkija Antti Jauhiaisen kanssa, joka tutkii demokratiaa ja toimijuutta suomalaiskaupunkien niin kutsutuissa baariparlamenteissa eli kansalaisten epävirallisissa kahvilakokoontumisissa. Kirjahanke tarjoaa pohja- ja kenttätyötietoa sekä kontakteja Jauhiaisen tutkimukselle etsimällä baariparlamentteja paperitehdaskaupungeista. Dialogi tutkijan kanssa puolestaan vahvistaa tietokirjan teoriapohjaa.