Musiikin maisteri Sainio Mari ja työryhmä

48600 €

Paniikkiooppera-nimisen musiikillisen tragikomedian säveltäminen ja sanoittaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Paniikkiooppera (työnimi) on musiikillinen tragikomedia peloista ja katastrofiajattelusta. Teoksen säveltää Mari Sainio ja libreton kirjoittaa Marja Vehkanen. Ooppera sävelletään neljälle laulajalle, kahdelle näyttelijälle, kamariorkesterille ja elektroniikalle. Käytämme teoksessa myös ennalta äänitettyjä kuoro-osuuksia ja elektronisia äänimaisemia. Teos kantaesitetään vuonna 2026. Ooppera on suurien tunteiden taidemuoto, ja siksi se palvelee tarinaa jonka keskiössä on yksi perustunteistamme: pelko. Paniikkiooppera on ajankuva, jossa pelko kanavoituu tunnistettavilla ja yllättävillä tavoilla. Teoksemme tutkii, miten pelko meissä elää, tiedostamatta, tiedostettuna ja myös diagnosoituna ahdistuneisuutena. Haluamme selvittää, millaisten pelkojen kanssa ihmiset elävät ja millaisiin sijaistoimintoihin ne johtavat. Teoksessa yksityinen ja yhteiskunnallinen taso nivoutuvat yhteen. Se on läpileikkaus saman talon asukkaiden elämästä, joiden erilaiset tilanteet nivoutuvat paikoin musiikillisesti yhdeksi soivaksi kokonaisuudeksi, ja paikoin syvennytään tietyn asunnon elämänmenoon. Pelko suojaa elämää ja ohjaa turvaan, mutta pelko voi saada myös yliotteen elämästä – se voi näyttää tilanteesta riippuen traagiselta, koomiselta tai joltain muulta. Toivomme taiteen keinoin kasvattavamme vastaanottajissa turvan ja toivon tunnetta. Me kaikki pelkäämme jotakin ja meidän kaikkien on elettävä sen kanssa; yhdessä se on helpompaa. Haluaisimme tämän ajatuksen läpäisevän sävellyksen ja libreton kautta lopulta myös esitystilanteen, jossa esiintyjät ja yleisö pääsisivät henkisesti mahdollisimman samalle viivalle, lähelle toisiaan. Tuomalla esityksen keskiöön pelon vallassa elävän ihmisen kokemusmaailmaa potentiaalisesti lisäämme myös ymmärrystä, empatiaa ja rakkautta kanssaihmisiin, ja se jos mikä on mielestämme taiteen tärkeimpiä tehtäviä.