Kuvataiteilija, PhD Koskentola Kristiina ja työryhmä

54014 €

Paikka- ja kontekstisidonnainen tutkimus ja uuden teossarjan työstö Euraasiassa (Kiina, Japani, Hollanti, Suomi)

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Projekti tutkii taiteen keinoin ja sen kautta perinne- ja ei-inhimillisen tiedon, kuten esimerkiksi samaaniparantajien, rituaaleja ja niiden suhdetta tutkimuskohteiden lohduttamattomasti saastuneeseen luontoon ja harvinaisten maametallien ja (ydin)energian tuotantoon, joiden häikäilemätön metsästys on huipputekniikkayhteiskuntiemme olennainen aineellinen perusta. Kiinassa vallitsevasta hengellisten käytäntöjen vainoamisesta ja Japanin modernisuudesta ja synkretismistä huolimatta samanismia ja shinto-perinteitä (kuten ennustaminen, hengen hallussapito ja shamanistinen parantaminen) eri muodoissa harjoitetaan maissa edelleen aktiivisesti. Toisaalta Kiina on harvinaismaametalliraaka-aineiden suurin tuottaja ja Japanin teollisuus (teknologian lisäksi ydinteollisuus mukaan lukien) on yksi suurimmista kuluttajista. Tämä ristiriitaisuus ja ikivanhojen henkisten käytäntöjen suhde nykyaikaiseen ajatteluun, teknologiaan ja ekologiaan sekä niiden globaaliin merkitykseen ovat tämän työn ydin. Projekti pohtii animistisia rituaaleja, ‘spektrisien’, subjektien potentiaalia aktiivisina poliittisina ja eettisinä toimijoina. Syvemmän luontosuhteen ja vaihtoehtoisen tietämisen kautta se spekuloi ympäristönsuojelun ja perinne- ja ei-inhimillisen tiedon suhdetta ja erilaisista hallinnon ja tietämisen malleja. Hankkeen kautta kehitämme sarjan multimediakonstellaatiota, joissa video, audio, sensoriset objektit, tekstimuotoiset elementit limittyvät raakamateriaalien kanssa.