Valtiotieteen tohtori Härkönen Heidi

169800 €

Orastava digitalisaatio nyky-Kuubassa: politiikka, arvot ja arkielämän käytännöt

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Digitalisaation jatkuvan lisääntymisen vuoksi tarvitsemme uutta, empiiristä tietoa siitä, miten se muovaa ihmisten arkielämää, arvoja ja poliittisia näkemyksiä erilaisissa konteksteissa. Digitalisaation uudenlaista yhteisöllisyyttä luovaa vaikutusta korostavien tai sen ongelmiin keskittyvien tutkimusten täydentämiseksi tarvitaan ruohonjuuritason etnografista tietoa digitalisaation monimutkaisista ja arvaamattomista seurauksista. Luoko digitalisaatio sosiaalista ja poliittista muutosta? Miten intersektionaaliset erot muokkaavat tavallisten ihmisten kokemuksia digitalisaatiosta? Tämä tutkimus analysoi näitä kysymyksiä etnografisesti paikassa, jossa digitalisaatio on vasta aluillaan: Kuuba oli pitkään yksi maailman vähiten internetyhteyksiä omaava maa, mutta tilanne on nopeasti muuttumassa. Kuuba tarjoaa ainutlaatuisen empiirisen näkökulman orastavan digitalisaation vaikutusten analysoimiselle, sillä internetin myötä syntyvä suurempi avoimuus on ristiriidassa tiukempaa kontrollia hakevan valtiovallan kanssa. Siksi onkin kiehtovaa tarkastella, miten digitalisaatio muovaa tavallisten ihmisten näkemyksiä politiikasta ja arvoista tässä vähän tutkitussa kontekstissa. Teoreettisesti tutkimus rikastaa aiempia sosiaalitieteellisiä keskusteluja julkisesta tilasta ja digitalisaation poliittisesta ja sosiaalisesta merkityksestä lähestymällä digitalisaatiota ristiriitaisena ja sosiaalisesti jakautuneena prosessina, huomioiden intersektionaalisten erojen vaikutuksen.