Filosofian maisteri Niittynen Taru

129500 €

Oppiiko onnellinen hevonen paremmin?

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Eläinten hyvinvoinnin tutkimus on kasvava tieteenala ja se on noussut otsikoihin myös yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tutkimus on kuitenkin painottunut vahvasti negatiivisiin tunteisiin ja niiden pois kitkemiseen. Henkinen hyvinvointi ei kuitenkaan perustu pelkästään negatiivisten tuntemusten puutteeseen vaan myös positiivisten tuntemusten kokemiseen. Väitöskirjatyölläni korjaan tätä vinoumaa keskittymällä tutkimaan ihmisen ja hevosen välisen toiminnan vaikutuksia positiivisiin tunteisiin ja hevosen oppimiseen. Tunnetilaa mittaan syljestä mitatun oksitosiinin ja kortisolin avulla. Positiivisen tunnetilan vaikutusta hevosten oppimiseen tutkin kontrolloidusti manipuloimalla oksitosiinia kognitiivisessa oppimistehtävässä sekä mittaamalla hormonitasojen muutoksia koulutuksen aikana. Koulutusmetodin vaikutusta tunnetiloihin ja oppimistehokkuuteen tarkastelen vertaamalla positiivisella vahvistamisella koulutettuja hevosia perinteisemmällä, negatiiviseen vahvistamiseen perustuvalla metodilla koulutettuihin hevosiin. Ihmissuhteen merkitystä tutkin tarkastelemalla hevosen omistajahistoriaa, omistajien määrää ja omistussuhteiden pituutta. Tutkimukseni tulokset auttavat paremmin ymmärtämään hevosta tuntevana eläimenä ja antavat työkaluja siihen, miten voimme luoda hevoselle paremman elämän ihmisen rakentamassa yhteiskunnassa.