FT, yliopistonlehtori Oja Outi ja työryhmä

42600 €

Opas sukupuolisensitiiviseen kirjallisuuskasvatukseen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

"Opas sukupuolisensitiiviseen kirjallisuuskasvatukseen" on monitieteinen tietokirja, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten lukuharrastukseen sitouttamista (reading engagement) sekä johdattaa sukupuolisensitiiviseen kirjallisuuskasvatukseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Hankkeessa tuotetaan tuoreeseen tutkimukseen perustuva populääri tietoteos, joka ohjaa lukijansa suomenkieliseen ja suomennettuun, sukupuolisuutta ja/tai seksuaalisuutta käsittelevään lasten- ja nuortenkirjallisuuteen. Tietoteos antaa ammattilaisille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille käytännöllistä tietoa siitä, miten uutta suomenkielistä lasten- ja nuortenkirjallisuutta voi käyttää sukupuolisensitiivisen kasvatuksen lähtökohtana varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.