Dosentti, professori Honkatukia Päivi ja työryhmä (NYT! tutkijakollektiivi)

412900 €

NYT! Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

NYT!-tutkimushanke ottaa nuorten lisääntyneen ympäristöä koskevan huolen ja ahdistuksen vakavasti. Perusajatus on, että keskustelu ei riitä, vaan nuorten kanssa on keksittävä käytännöllisiä välineitä vaikuttaa ympäristöongelmiin. Samoin yhteiskunnan valmiudet suhtautua nuorten aktivoitumiseen kaipaavat vahvistusta. NYT!:in tavoitteena on kääntää nuorten ympäristöahdistus hyvinvoinniksi ympäristöpoliittisen toimijuuden avulla. Hankkeessa tutkitaan luonnon seikkailullisen ja elämyksellisen kokemisen yhteyttä nuorten haluun ja valmiuksiin toimia ympäristön puolesta sekä sitä, mitä merkityksiä tällaisella toimijuudella on heille itselleen ja laajemmin yhteiskunnassa. Hanke tuottaa uraauurtavaa tieteellistä tietoa nuorten kansalaisten ympäristöpoliittisen vaikuttamisen mahdollisuuksista, keinoista, kanavista ja esteistä. Tieteellisten julkaisujen lisäksi NYT!-tutkijakollektiivi kehittää yhteistyössä nuorten kanssatutkijoiden ja nuorisoalan ammattilaisten kanssa käytännöllisiä ympäristöpoliittisen toimijuuden välineitä ja keinoja 12–16-vuotiaille. Hankkeessa toteutettavien leirikoulupilottien vaikutusta seurataan, ja saatujen kokemusten pohjalta luodaan Tampereen korkeakouluyhteisölle monitieteinen ympäristöpolitiikan seikkailu- ja elämyspedagoginen kurssi.