Valokuvataiteilija Färling Jasmine

22500 €

Nothing is true, everything is possible

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tulen käyttämään Koneen Säätiön apurahan osa-aikaiseen (75%) taiteelliseen työskentelyyn sekä työn taustatutkimuksiin yhdeksi vuodeksi. Työskentely tähtää valokuvakirjan, joka sisältää useita eri lukuja dokumentaarisen valokuvan roolista valeuutisten ja poliittisen polarisaation saturoimassa maailmassa, julkaisuun. Valokuvan roolia mediassa tutkivan pitkäaikaisen projektini ensimmäinen luku saa päätöksensä keväällä 2023 kolmen yksityisnäyttelyn muodossa. Tämän jälkeen taiteellinen työskentely jatkuu samojen aiheiden parissa Koneen Säätiön apurahan mahdollistamana. Uusi teoskokonaisuus tutkii erityisesti mediassa käytetyn kuvaston merkityksiä liitettyyn tekstiin, valtamedian roolia sodankäynnissä sekä ihmisten viehätystä mysteereihin. Tutkin aiheita Donald Crowhurstin väärennetyn maailmanympäripurjehdustarinan kautta. Media uskoi Crowhurstin matkan edistyvän normaalisti mereltä saapuneiden morsekoodi- ja radioviestien perusteella, vaikka tosiasiassa hän kellui paikoillaan Atlantilla. Tutkin, onko samanlaista huijausta mahdollista tehdä teknologian kehityksen myötä nykypäivänä. Purjehdustarina saa uusia merkityksiä Itämerellä, joka jakaa rannikkoaan useiden eri valtioiden kanssa. Merellä valta jakautuu, ja yhdeksi kysymykseksi nousee myös vastuu Itämeren suojeluun liittyvistä toimenpiteistä. Tutkimus Crowhurstin tapauksen aiheuttamasta mediaspektaakkelista mahdollistaa katsauksen tulevaisuuden konflikteihin, joissa osapuolten todellisuudet muovautuvat heitä ympäröivän kuvaston kautta. Teokseni materialisoituvat installaatioilla ja julkaisuilla yhdistelemällä graafisia painomenetelmiä, arkistomateriaalia ja nykyvalokuvaa. Yhdistämällä eri aikajanoja luon aiemmin olemattomia narratiiveja kyseenalaistaen kuvien alkuperäistä tarkoitusta ja muuttuvien merkitysten vaikutuksia yhteiskuntaan ja yksittäisiin katsojiin. Pohdin todellisen ja kuvitellun suhdetta toisiinsa, ja mitä niiden risteyskohdat voivat merkitä valokuvan sekä moniäänisen median tulevaisuudelle.