Filosofian tohtori Lehosmaa Kaisa

91600 €

Nevasirppisammal (Warnstorfia fluitans) valumavesien biopuhdistajana

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Veden ravinteet ja raskasmetallit ovat jo pieninä pitoisuuksina haitallisia ympäristölle ja ihmisen terveydelle, ja käytössä olevien vesienpuhdistusmenetelmien rinnalle tarvitaan innovatiivisia menetelmiä. Biopuhdistuksessa hyödynnetään eliöiden kykyä muuntaa, sitoa ja haihduttaa haitta aineita vaarattomampaan muotoon. Esimerkiksi nevasirppisammalen tiedetään adsorboivan arseenia vedestä ilman metalloidin myrkyllistä vaikutusta sammalen kasvuun. Sammalen kyvystä sitoa raskasmetalleja ja ravinteita omaan biomassaansa tai sammalen mikrobikumppanien osuudesta aineiden sitoutumiseen tiedetään kuitenkin verrattain vähän. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia nevasirppisammalen biopuhdistuspotentiaalia sekä identifioida puhdistusprosessiin osallistuvat mikrobikumppanit kylmissä kenttäolosuhteissa. Hankkeesta julkaistaan kaksi artikkelia, joista ensimmäisessä keskitytään indikaattorimikrobeihin ja toisessa hankkeen bioteknologiseen puoleen.