Filosofian tohtori, teatteritaiteen maisteri Rinne Pärttyli

8400 €

Näytelmän kirjoittaminen

| Yksivuotinen

Residenssijakson aikana kirjoitan ensimmäisen version feminististä filosofiaa käsittelevästä näytelmästä. Päähenkilöinä ovat neljä historiallista naisajattelijaa: Heloise (n.1100-1164), Mary Wollstonecraft (1759-1797), Simone de Beauvoir (1908-1986) sekä Hannah Arendt (1906-1975). Jokainen heistä on omalla tavallaan vaikuttanut voimakkaasti länsimaisen ajattelun kehitykseen. Heloise muotoilee uudenlaisen käsityksen eroottisen rakkauden ja ystävyyden yhteydestä, Wollstonecraft on naisten oikeuksien ensimmäinen pioneeri, Beauvoir ”toisen aallon” feminismin keskeisimpiä hahmoja, ja Arendt taas 1900-luvun tärkeimpiä politiikan ja pahuuden ongelman filosofisia teoreetikoita. Näytelmä kuvittelee filosofien kohtaamisen ja draamallisen ajatustenvaihdon metateatterillisen leikin kehyksessä. Aiheina ovat sukupuolen ja kulttuurin suhde eri aikakausina Euroopan historiassa, sekä ajassa muuntuvat käsitykset uskosta, rakkaudesta ja ystävyydestä. Filosofit astuvat yhteiselle näyttämölle omista epookeistaan ja henkilökohtaisista tilanteistaan käsin. He kysyvät jaetun ajattelun mahdollisuutta, mutta ovat toisilleen toisia ja törmäävät aatteidensa ja temperamenttiensa eroihin. Näytelmäteksti dramatisoi myös filosofeja esittävät näyttelijät, jotka kamppailevat ymmärtääkseen roolihenkilöitään ja heidän ajatteluaan. Näyttelijät liukuvat rooliensa ja fiktioitujen näyttelijäpersooniensa välillä. He esittävät tilanteita filosofiensa elämistä siten, että kukin neljästä näyttelijästä näyttelee yhtä neljästä filosofista, mutta kaikki tekevät avustavia rooleja toisten filosofien tarinoissa ja kohtauksissa. Näytelmä on muodoltaan hetkistä ja tilanteista rakentuva mosaiikki, jonka kautta uppoudutaan neljän filosofin elämiin ja ajatteluun. Samalla kyseessä on feministinen puheakti, jossa luodaan vastakaanonia perinteiselle, miehiselle filosofian historiankirjoitukselle, nostamalla teatterillisen representaation kautta fokukseen akateemisen valtavirran usein aliarvioimia naisajattelijoita.