Dosentti, opettajankouluttaja Cantell Hannele ja työryhmä ((in)validit)

52400 €

Näkyväksi tekevä lukupiiri: Esseeteos vammautumisesta, kelpaamattomuuden tunteesta ja identiteetin muutoksista, sekä esseistä kumpuava näyttämöteos

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Suomessa on satojatuhansia ihmisiä, joilla on jokin krooninen sairaus. Osalla sairaus on synnynäinen, toisille taas sairaus tulee yllättäen jossakin elämänvaiheessa. Hannele Cantell vammautui, kun hän sairastui kahteen neurologiseen harvinaissairauteen 50-vuotiaana. Hankkeen aikana hän kirjoittaa radikaalista elämänmuutoksestaan esseemuotoista tietokirjaa. Teksteissä pohditaan tunnetason kokemuksia kelpaamattomuudesta, ulkopuolisuudesta, kehon kömpelyteen liittyvästä häpeästä ja surusta sekä riippuvuudesta suhteessa toisiin ihmisiin. Esseissä pohditaan muun muassa, onko vammautunut ihminen enää viehättävä ja kelpaava, ja miten seksuaalisuus muuttuu, kun kaikkialle särkee. Keskeinen teema on, miten identiteetti ja sosiaaliset suhteet muuttuvat, kun keho pettää: rakentuuko siis minuus kehollisuuden varaan? Nämä ovat teemoja, joista ei useinkaan kehdata ja rohjeta puhua. Esseeteoksen rinnalla kulkee tekstien reflektointi laajemmin, ja irrottautuen yksipuolisesta vammaisuuden näkökulmasta. Työryhmä koostuu Cantellin ohella eri-ikäisistä näyttelijöistä (Pinja Hahtola, Sari Havas, Ria Kataja, Minna Kivelä, Irina Pulkka, Minna Puolanto), joiden kanssa toteutetaan monitaiteellinen näyttämöteos. Se pohjautuu Cantellin esseisiin, joiden johdattamina pureudutaan keskustelun, draaman ja liikkeen avulla mm. kehollisuuden, seksuaalisuuden ja identiteetin muutoksiin erilaisissa elämäntilanteissa. Kirjallisuuden omakohtainen reflektointi on tullut työryhmälle tutuksi lukupiirissä, ja myös näyttämöteoksessa keskeistä on kokemusten jakaminen ja kohtaaminen, kuten lukupiirissäkin. Myös yleisö osallistetaan keskusteluihin mukaan. Esitysten tärkeänä viestinä on osoittaa, että kelpaamisen ja kelpaamattomuuden sekä muiden tunteiden moninaiset kokemukset ovat lopulta samoja, olipa kyse vammaisesta tai vammattomasta ihmisestä. Hanke perustuu yhdenvertaisuuden ajatukseen monin tavoin: tietokirjallisuus kohtaa taiteen, vammainen vammattomat, esiintyjä yleisön, ihminen ihmisen.