VTT Vihreäsalo Katja

211700 €

Näkymätön lapsuus: marginaalisuuden synnyttäminen sosiaali- ja perhepolitiikassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Muiden pohjoismaiden tavoin Suomi on vahvasti sitoutunut monin palveluin ja tukijärjestelmin tukemaan lasten ja perheiden hyvinvointia. Aiempi tutkimus kuitenkin osoittaa, että kaikki lapset eivät ole kasvatuksen, kuulumisen ja suojelun arvoisia. Palvelujärjestelmien näkökulmasta ongelmien juuret ovat usein jo peruspalveluissa, jotka eivät ole kyenneet vastaamaan haavoittuvassa asemassa tai syrjäytymisriskissä olevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä palvelutarpeisiin. Suomesta halutaan lapsimyönteinen yhteiskunta, mutta lapsuuden suojan ongelmakohdat kertovat suojan polarisoitumisesta. Tutkimushankkeeni tuo lasten ja perheiden syrjäytymisen kysymyksen marginaalisille ryhmille suunnattujen palveluiden tutkimuksesta yhteiskunnan ytimeen eli sinne, missä määritellään normaalia ja tavanomaista, palveluihin ja tukijärjestelmiin, jotka kuuluvat ”meille kaikille”. Tarkastelen lapsille ja perheille suunnattujen palveluiden ja niissä vaikuttavien perheihanteiden ja lapsuuskäsitysten roolia syrjäytymisen synnyssä, hallinnassa ja uusintamisessa. Toiseuttamista ymmärtämällä on mahdollista tehdä näkyväksi, miten varhaisen vaiheen palvelut ja tukijärjestelmät valikoivat suojan ja tuen arvoisia ja sulkevat toiset ulkopuolelle. Tarkastelen erityisesti suojelun arvoisen lapsen määrittymistä. Minkälainen käsitys perheestä, lapsuudesta ja yhteiskunnasta tekee mahdolliseksi apua tarvitsevien perheiden ja oireilevien lasten ja nuorten rajaamisen avun, tuen, hoidon, kasvatuksen, palveluiden ja yhteisön ulkopuolelle? Miten synnytetään syrjäytymistä ja yhteiskunnan laidalle kuulumista? Tutkimusainesto koostuu vuosina 1990-2023 julkaistuista perhe- ja sosiaalipolitiikan hallintodokumenteista, jotka ovat suomalaisessa yhteiskunnassa yksilöineet ja ohjanneet lapsuuden suojan käytäntöjä. Metodologisesti tutkimukseni nojautuu foucault’laiseen hallinnan analytiikkaan, jossa yhdistyvät historiallinen sosiologia ja aineiston kriittinen lähiluku.