Filosofian tohtori, toimittaja Talaskivi Katri

37900 €

Näin minusta tuli kirjailija – tietokirja Suomessa asuvista ulkomaalaistaustaisista kirjailijoista

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa tietokirja, jossa Suomeen muualta muuttaneet kirjailijat pääsevät itse kertomaan, kuinka heistä tuli kirjailijoita, millaisia tavoitteita heillä on kirjailijoina sekä millaisena he kokevat kirjailijan tehtävän. Kirjan tavoitteena on tehdä entistä vahvemmin näkyväksi, ettei suomalainen kirjallisuus ole vain suomen- ja ruotsinkielistä kirjallisuutta. Tämän hankkeen tavoitteena on siis tuottaa kirja, joka hapertaisi ”suomalaisen” ja ”ylirajaisen” kirjallisuuden välistä muuria, toisi muilla kielillä kirjoittavia kirjailijoita suomalaiseen kontekstiin ja tekisi yhä näkyvämmäksi tuon muurin hataran perustan. Yksi tavoite on tuoda muilla kielillä kuin suomeksi ja ruotsiksi kirjoittaville kirjailijoille näkyvyyttä, joka mahdollistaisi heidän teostensa suomentamisen tai ruotsintamisen ja julkaisemisen suomalaisten lukijoiden saataville.