FT, dosentti Riikonen Taina

142200 €

Muuttuvat hiljaisuudet. Maaseutukylien ääniympäristöt ja monisukupolvinen kuunteleminen

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten maaseutukylien ääniympäristöjä ja niiden muutoksia eri-ikäisten kyläläisten kuuntelemina. Tutkittavat kyläalueet ovat Lampinsaari Oulun läänissä ja Juvan alue Itä-Suomen läänissä. Kylissä on toteutettu erilaisia alueellisia rakennemuutoksia, kuten elinkeino- ja teollisuusmuutoksia sekä kuntapalveluiden supistamisia. Tutkimuksen pääkysymys on: Miten eri-ikäiset asukkaat kuuntelevat ja merkityksellistävät kotikylänsä muuttuvia ääniympäristöjä? Tähän liittyen kysytään myös: Millaisia erilaisia hiljaisuuksia kylissä voi kuulla? Millaisia merkityksiä erilaisiin hiljaisuuksiin liittyy eri-ikäisten kyläläisten kuulokulmissa? Miltä kuulostavat vaienneet teollisuuslaitokset? Tutkimus on teoreettisesti ja metodologisesti monialainen. Tieteenaloissa kohtaavat kulttuurinen äänentutkimus (sound studies), äänimaisematutkimus (soundscape studies) ja aistimellinen etnografia (sensory ethnography). Etnografisia metodeita tutkimuksessa ovat haastattelut, havainnointi, kenttä-äänitykset, korvintodistaminen sekä äänikävelyt (sound walks) yhdessä kyläläisten kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten aluepoliittiset muutokset muokkaavat kylien ääniympäristöjä ja eri-ikäisten kyläläisten kuuntelua. Keskeiset käsitteet ovat ääniympäristöjen muutokset ja hiljaisuus. Tutkimus tuottaa uutta tietoa äänimaisemien ja erilaisten hiljaisuuksien paikallisista merkityksistä kyläyhteisöissä sekä kehittää ja monipuolistaa hiljaisuuden käsitettä.