MuT Oksala Eeva

8400 €

Muusikon kehollisuutta somaesteettisessä kehyksessä tutkivan kolmiosaisen postdoc-projektin suunnitteluun ja valmisteluun

| Yksivuotinen

Muusikon kehollinen kokemus nousee vuonna 2021 toteutettavan kolmiosaisen taiteellisen postdoc-tutkimusprojektini keskiöön. Lähestyn aihetta kolmella eri tapaa: George Enescun musiikkia sisältävän levyprojektin, tanssijan kanssa toteutettavan poikkitaiteellisen projektin ja kehotietoisen filosofian (somaestetiikan) kautta. Suuritöinen projektini vaatii jo ennen alkamistaan mittavan suunnittelu- ja valmistelutyön. Aikani kotiresidenssissä kuluu tätä pohjatyötä tehdessä. Enescun teoksista koostuva debyyttilevyni ”Enescu and the Lautari” on ensimmäinen osa postdoc-tutkimustani. Levyprojektini tärkein tutkimuskysymys on: Kuinka lautaarimuusikkous kehollistuu soittaessani Enescun kansanmusiikkivaikutteisia sävellyksiä? Residenssijakson aikana harjoittelen ja analysoin levylle tulevaa Enescun teosta Impressions d’enfance viululle ja pianolle. Tutkin muusikon kehollista kokemusta myös jaettuna kokemuksena poikkitaiteellisen projektin avulla. Länsimaisen taidemusiikin parissa työskenteleville kehollisuus voi olla hyvinkin ristiriitainen asia, muusikon koulutus edellyttää (ainakin jossain määrin) läpinäkyvän sanansaattajan roolin omaksumista. Residenssijakson aikana tutkin esiintyjän kehollisuutta laajemmin esittävien taiteiden kentällä. Lisäksi tarkennan projektin suunnitelmaa, aikataulua ja varmistan yhteistyökumppanin/yhteistyökumppanit. Tutkimusprojektini eri osat yhdistää filosofi Richard Shustermanin somaestetiikka (kehotietoinen filosofia). Shustermanin somaestetiikkaan tutustuessani olen havainnut, että hänen kuvailemansa somaattinen läsnäolo on juuri sen kaltaista herkistynyttä kehon aktiivista suuntautumista (tai optimaalista avautumista), jossa keho ja mieli yhdistyvät. Kotiresidenssijakson yksi tärkeimmistä tehtävistäni on somaestetiikkaan syventyminen mm. teosten Thinking through the body ja Performing live avulla.