Tutkimusyhdistys Suoni ry

585700 €

Musiikintutkijat yhteiskunnassa: Aktivistinen musiikintutkimus yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistäjänä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Hanke tutkii yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta musiikissa. Luonteeltaan aktivistinen tutkimus pyrkii osoittamaan musiikin sosiaalisen muutosvoiman ja korjaamaan sukupuoleen, rodullistamiseen, kansalaisuuteen ja ympäristöongelmiin liittyviä eriarvoistavia käytäntöjä suomalaisessa musiikkikulttuurissa. Tutkimuskohteina ovat soiva musiikki, orkesteritoiminta, musiikkikritiikki, musiikkipalkinnot, dj-kulttuuri, musiikkiarkistot, urheiluseurojen musiikkitoiminta sekä naissäveltäjien ja työläisten soiva historia. Yhteistyössä musiikkialan toimijoiden, instituutioiden ja kansalaisten kanssa hanke 1) tuottaa uutta tietoa musiikista muutosvoimana, 2) muuttaa musiikkikäytäntöjä yhteiskunnallisesti vastuullisemmiksi sekä 3) luo uuden aktivistisen musiikintutkimuksen toimintamallin. Metodologiassa yhdistyy taisteleva ja toiminnallinen tutkimus, sukupuolen ja valkoisuuden kriittinen tutkimus, instituutiokritiikki, ekokriittinen musiikintutkimus sekä mikro- ja marginaalihistoria. Tutkimusaineistona ovat musiikkitoimijoiden dokumentit, media-aineisto, historialliset arkistoaineistot, muistitieto, nuotit ja äänitteet sekä etnografiset aineistot. Kuuden tutkijan projekti tuottaa tutkimusartikkeleita ja muita tekstejä sekä tutkimuspohjaisia, kaikille avoimia keskustelevia musiikkitapahtumia, tietopaketteja, ohjeistuksia, laulukirjoja ja radio-ohjelmia. Hanketta varten on perustettu riippumaton, tieteen itseisarvoa korostava tutkimusyhdistys Suoni ry.