Apulaisprofessori Törnroos-Remes Anna ja työryhmä (Aboagora)

180000 €

Monitieteinen ja monitaiteinen Aboagora-tapahtuma, The Planets -teemakokonaisuus

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

Aboagora on vuosittain Turun Sibelius-museossa järjestettävä kolmipäiväinen kansainvälinen tapahtuma, joka murtaa tieteiden ja taiteiden rajoja ja toimii tiedeviestijänä suurelle yleisölle. Aboagora koostuu moninaisista esityksistä, jotka yhdistelevät rohkeasti tieteiden ja taiteiden työmuotoja. Tapahtuma on suunnattu eri tieteen- ja taiteenalojen opiskelijoille ja ammattilaisille sekä kaikille tiede-taide-yhteistyöstä kiinnostuneille. Päätapahtuman lisäksi hankkeen toimintaan kuuluu keväisin toteutettava Avant Aboagora -ennakkotapahtuma. Vuonna 2011 käynnistetty Aboagora on kolmentoista toimintavuotensa aikana kasvanut taiteilijoiden ja tutkijoiden väliseksi merkittäväksi keskustelutilaksi – kokoontumispaikaksi uudenlaiselle rajat ylittävälle yhteistyölle, joka synnyttää uutta tutkimusta ja uutta taidetta ja tuo työn tulokset laajan yleisön saataville. Järjestäjätahoja ovat Turun yliopisto, Åbo Akademi, Åbo Akademin säätiön yhteydessä toimiva Donner-instituutti ja Turun AMK:n Taideakatemia. Lisäksi hankkeella on laaja ja monialainen yhteistyöverkosto. Vuosina 2024–2030 Aboagora toteuttaa teemakokonaisuuden The Planets, joka pohjautuu Gustav Holstin (1874–1934) säveltämään samannimiseen orkesterisarjaan. Sarjan osat toimivat vuosittaisten tapahtumien teemoina, inspiraationa ja alustana haastavien ajankohtaisten kysymysten pohtimiselle tieteen ja taiteen keinoin: THE PLANETS 2024: Mars, the Bringer of War 2025: Venus, the Bringer of Peace 2026: Mercury, the Winged Messenger 2027: Jupiter, the Bringer of Jollity 2028: Saturn, the Bringer of Old Age 2029: Uranus, the Magician 2030: Neptune, the Mystic Näitä teemoja tulkitaan sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti, ja tapahtumavuosien ohjelman kuratoinnissa panostetaan monimuotoisuuteen niin eri taiteen- ja tieteenalojen kuin käsiteltävien aiheiden osalta.