Musiikin maisteri Myllärinen Tiina ja työryhmä

88850 €

Monitaiteellisen Sokkelo-teoksen toteuttaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Sokkelo on musiikkia, tekstiä, tilan akustisia ominaisuuksia ja liikettä yhdistävä kokonaistaideteos. Teos on noin tunnin pituinen ja se sävelletään neljälle laulajalle ja kamariensemblelle. Säveltäjänä on Tiina Myllärinen, tekstin tekee runoilija Henriikka Tavi ja teoksen visuaalisesta suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa skenografi Ia Ensterä. Teos rakennetaan Keravan keskustan entiseen päiväkotiin ja se saa neljä esitystä Meidän Festivaalilla elokuussa 2023. Ajatuksena on rakentaa modulaarinen teos, joka ottaa eri esityspaikkojen erityisominaisuudet huomioon ja on siitä huolimatta siirrettävissä. Kantaesityksen jälkeen teosta on tarkoitus esittää myös muilla festivaaleilla. Sokkelo-teos tutkii tila-akustiikkaa ja sen havainnointia. Rakennukseen tehdään iso sokkelomainen rakennelma, joka välillä avautuu eri tavoin soiviksi tiloiksi. Teoksessa käytetään keskenään hyvin erilaisia akustisia tiloja osana teoksen rakennetta; eri kohtaukset tapahtuvat eri tiloissa. Yleisö liikkuu sokkelossa teoksen aikana. Sokkelo-teoksessa ollaan teeman tasolla mielen sisäisten rakenteiden, mielen liikkeiden ja tunnelmien maailmassa. Välillä tunnelma on unenomainen, välillä ahdistunut ja paniikinomainen, ja sitten taas leikillinen ja humoristinen. Välillä liikutaan lähempänä sisäisen ja ulkoisen maailman rajapintaa, missä kohtaamme ulkomaailmasta tulevat impulssit. Teoksen ydinkysymyksenä on sisäisen ja ulkoisen todellisuuden välinen suhde: ne psyykkiset prosessit, jotka estävät kohtaamasta realiteetteja. Tavoitteena on musiikin ja runouden avulla tavoittaa ja rekonstruoida mm. kieltämisiä ja estoja, joilla ihmismieli suojaa itseään liian järkyttävältä tiedolta sekä tapoja, joilla faktatieto sekoittuu kuvitelmiin ja muuntuu muistoissa ja mielikuvituksessa. Teoksen ydinkysymys todellisuuden kohtaamisesta on myös aikamme kohtalonkysymys.