Muusikko, musiikkipedagogi AMK Uljas Kaisamaija ja työryhmä (Arkkityypit -kollektiivi)

83600 €

Monitaiteellisen Arkkityypit-kollektiivin ekologista ja sosiaalista kestävyyttä tarkastelevat sekä taiteita, tieteitä, rakkautta ja mystiikkaa yhdistävät projektit

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Arkkityypit-kollektiivi on syntynyt samanhenkisten barokkimuusikoiden halusta laajentaa omaa ja yleisön näkökulmaa yli aikakausi-, genre- ja taiteenlajien rajojen sekä tarpeesta tuoda sosioekologisen kestävyyden tarkastelua taidekentälle ja taiteen tekemisen arkeen. Haluamme hankkeeseen kuuluvilla projekteilla tutkia musiikin ja muusikon roolia uudenlaisilla areenoilla ja juurruttaa kestävyyden teemoja itsestään selväksi osaksi taiteen tekemistä. Kestävyystutkielma-hanke alkaa vuonna 2022 C. G. Jungin arkkityyppeihin perustuvalla Arkkityypit-konserttisarjalla, jonka yhteydessä tutkitaan sosiaalista kestävyyttä ja mielenterveyden teemoja yhteistyössä analyyttiseen psykologiaan perehtyneiden terapeuttien kanssa. 2023 esitetään Francesca Caccinin La liberazione di Ruggiero -ooppera, joka tunnetaan maailman ensimmäisenä naissäveltäjän oopperana, ja joka tarjoaa mahdollisuuden tarkastella sukupuolen representaatiota sekä oopperan roolituksessa että oopperan tekemisen kentällä. 2024 esitetään arkkiherttua Ferdinandin luksushäihin tilattu Una stravaganza dei Medici – intermedii della Pellegrina (1589), joka toimii kehyksenä taidemusiikin kolonialismin ja materiaali-intensiivisyyden tarkastelulle; teoksen ensiesityksessä intermedit kehystivät La Pellegrina-näytelmää, 2020-luvun stravaganzassa näytelmän tilalla kuullaan asiantuntijapuheita ja sanataidetta ilmastokriisin teemoista. Kaikissa projekteissamme haluamme edistää kestävyyttä suunnittelemalla hankkeet mahdollisimman vähän materiaali-intensiivisiksi ja panostamalla sosiaaliseen kestävyyteen paitsi tasa-arvoajattelulla ohjelmisto- ja esitystapavalinnoissa myös projektin tekemisen arjessa. Barokkimusiikin affekteilla pyrittiin vaikuttamaan ihmisiin sekä kollektiivisesti että yksilöinä – niin tässäkin projektissa. Yksilöihin emotionaalisella tasolla ja kollektiivisella tasolla siihen, mitä taiteessa ja taiteen tekemisessä priorisoidaan: millä keinoin ja minkä kustannuksella.