Artisti Kuukka Amare

80600 €

Monikulttuurinen audiovisuaalinen työskentely musiikin parissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Apurahan avulla voin aloittaa ja syventyä kolmiosaisen albumin ja sen ympärille rakentuvan visuaalisen maailman työstämisen. Käsittelen albumilla kokemuksia afrosuomalaisuudesta ja Afrikan diasporaan kuulumisesta. Albumin tavoitteena on luoda representaatiota ja tietoisuutta suomalaisen identiteetin moninaisuudesta sekä luoda yhteyksiä kansainvälisesti eri musiikintekijöiden kanssa. Albumi on tarina monimuotoisen identiteetin luomasta rikkaudesta, rakkauden rajattomuudesta ja yhteisöllisyydestä. Se on rakkauskirje mustille ja ruskeille suomalaisille, joka aikaisempien töideni tavoin resonoi toivottavasti myös valtaväestöön ja laajentaa kuvaa näköisistäni ihmisistä. Miltä näyttäytyy maailma meille, jotka kasvamme kahden tai useamman kulttuurin välillä? Mitä yhteistä on ghanalaisilla isovanhemmillani ja Karjalan evakkoina Anjalaan muuttaneilla isovanhemmillani? Työskentelen albumilla kansainvälisesti yhdistäen suomalaisia, yhdysvaltalaisia sekä ghanalaisia tuottajia käyden keskustelua laajempaa representaatiota mustuudesta Suomeen tuoneen yhdysvaltalaisen hiphop kulttuurin, suomalaisuuden, elektronisen musiikin ja ghanalaisen afromusiikin välillä.