Filosofian tohtori Strömmer Maiju

90100 €

Monikielinen tekstityö alustataloudessa: keikkatyöläiset monilukutaitoaan ja työllistettävyyttään parantamassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tutkimus tarkastelee monikielistä tekstityötä alustataloudessa. Työelämässä menestyminen edellyttää yhä monipuolisempia kieli- ja tekstitaitoja, koska tiedontuottamisen ja erilaisten asiantuntijapalveluiden tarve on kasvanut ja työtä tehdään monipaikkaisesti ja ylirajaisesti digitaalisia alustoja hyödyntäen. Tutkimuksen kohteena ovat kirjoitus- ja käännöstöitä tekevät keikkatyöläiset, jotka markkinoivat osaamistaan digitaalisten työnvälitysalustojen kautta. Suomessa digitaalisten työnvälitysalustojen kautta tekevistä keikkatyöläisistä suuri osa on alle 30-vuotiaita, korkeakouluopiskelijoita tai Suomeen muuttaneita ihmisiä, jotka hakevat paikkaansa työmarkkinoilla. Hanke keskittyy erityisesti niihin Suomessa asuviin monikielisiin freelancereihin, jotka koettavat saada digitaalisten työnvälitysalustojen kautta erilaisia kirjoitus- ja käännösprojekteja. Itsensä markkinoiminen, alustan toimintalogiikan ymmärtäminen, asiakkaiden kanssa viestiminen ja työtehtävien suorittaminen edellyttävät – ja potentiaalisesti kehittävät – monipuolista monilukutaitoa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista tekstityö on ja kuinka kieliasiantuntijat markkinoivat kieli- ja tekstitaitojaan ja koettavat navigoida työllistymisen mahdollisuuksiaan alustataloudessa. Monikielisessä kirjoitus- ja käännöstyössä tärkeitä taitoja ovat paitsi monikielinen osaaminen, myös digitaaliset tekstitaidot ja diskursiiviset taidot, kuten oman osaamisen markkinointi ja genreosaaminen. Näitä taitoja ja niiden kehittymistä tarkastellaan etnografisen aineiston pohjalta. Aineistona ovat monikielisten tekstityöläisten onlineprofiilit, haastattelut, tekstituotokset ja työn etnografinen havainnointi.