Kuvataiteilija AMK Anderzén Jan

72000 €

Monialainen taiteellinen työskentely Tomutonttu-hahmon parissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tavoitteenani on tehdä syvää, riemullista, innostavaa ja vapauttavaa taidetta, joka vahvistaa vastaanottajan yhteyttä pyhäksi kokemaansa. Tomutonttu on luomani olento sekä musiikillisten kokeilujeni pitkäaikainen alusta. Olen kiinnostunut tontuista hierarkisten järjestelmien ulkopuolisina, anarkistisina toimijoina. Tontut elävät kanssamme symbioottisessa suhteessa ja sijoittuvat jännittävään olemusluokkaan ihmisen ja eläimen välille. Minua kiehtoo tontun hoivatyö, joka on ylläpitävää ja näkymätöntä. Tonttu huomataan vasta poissaolonsa kautta. Tomu-etuliite skaalaa tonttuni mikroskooppiseen mittakaavaan ja tuottaa runokuvan, joka ehtymättömästi ruokkii työskentelyäni. Tomutonttu on kujeilija, joka omalla arvoituksellisella toiminnallaan osallistuu ihmisten uudenlaisen ympäristösuhteen muovaamiseen. Musiikin julkaisemisen etsiessä uusia muotoja, huomaan intoni äänilevyjen tuottamiseen kriisiytyneen. Parhaimmillaan albumijulkaisussa musiikki, kuvat ja teksti synnyttävät yllättäviä moniaistillisia harmonioita. Seuraava Tomutonttu-teos jatkaa työskentelyäni tämän tradition pohjalta, mutta tilallisesti, kuvataiteen keinoin. Tavoitteena on kuvitella uusia tapoja esittää ja vastaanottaa musiikkia. Teosteni syntyyn vaikuttaa useampi toistuva teema, joita kehittelen pitkäjänteisesti eteenpäin osana taiteellista ajatteluani. Näihin lukeutuvat digitaalisen kuvan ja perinnekäsitöiden suhteet, villeyteen ja kesyttämiseen liittyvät jännitteet, syklisyys ja toisto monissa ilmenemismuodoissaan, verkostoitumisen historia sekä värien pelko. Löydän teoksiini aiheita kulttuurihistoriassa ja kansanperinteessä kohtaamieni ilmiöiden värähdellessä merkityksellisesti nykyajan virtausten kanssa. Työskentelen samanaikaisesti pitkälle tähtäävien hitaammin rakentuvien teoskokonaisuuksien sekä lyhyemmällä varoitusajalla ilmaantuvien projektien parissa. Työsuunnitelmassa esittelen muita käynnissä olevia prosesseja.