FM, TeM Salo Elli

108000 €

Monialainen taiteellinen työskentely Kansallisarkiston tutkimushankkeessa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Kansallisarkistossa on meneillään poikkeuksellinen historiantutkimus, joka selvittää suomalaisten kohtaloita vuosien 1917–1964 Venäjällä. Tutkimus on ennennäkemätön sen valtiollisen tason tuen ja mittakaavan vuoksi, ja toisaalta aiheeseen kytkeytyvän kompleksisen historian ja sen sisältämien poliittisten jännitteiden vuoksi. Viisivuotisessa hankkeessa saadaan uutta tietoa mm. Stalinin vainojen suomalaisuhreista, joita arvioidaan olevan yli 20 000. Luku on yhtä suuri kuin talvisodassa kaatuneiden määrä. Stalinin vainoissa kadonneiden suomalaisten kohtalo on poliittisen arkaluontoisuutensa vuoksi ollut vaiettu osa Suomen historiaa. Huomiotta ovat jääneet myös vainojen uhrien läheisten kokemukset vainoista. Toimin tutkimushankkeessa taiteilijana neljän vuoden ajan. Työskentelen yhteistyössä ja dialogisessa prosessissa suomalaisten ja venäläisten tutkijoiden ja toimijoiden kanssa. Tutkin hankkeesta nousevia materiaaleja ja Stalinin vainojen muistot -muistitietokeruun aineistoa taiteellisen prosessin kautta ja kirjoitan niiden pohjalta näytelmän Muistopäivä. Käsikirjoitan ja toimin dramaturgina dokumenttielokuvassa Valkoinen muste, joka on taiteellinen ja tutkimuksellinen dokumenttielokuva tutkimusryhmän sisältä. Kirjoitan teoksia tutkijoiden kanssa jaettavan prosessin kautta ja pohdin mitä taiteellinen ja erityisesti dramaturginen ajattelu tässä hankkeessa voisi tuoda sekä tutkimushankkeeseen että yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yhteiseen tietoisuuteen.