Ylioppilas Majok Ajak

52500 €

Mitä jos olisin vapaa? -hanke

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Mitä jos olisin vapaa? on kolmivuotinen hanke, joka nostaa keskiöön yhteiskunnan normien ulkopuolella puskettuja, erityisesti mustuuden intersektioissa eläviä ajatuksia, kehoja ja käsityksiä vapaudesta poikkitaiteellisella työllä. Hanke pohjautuu aktivistin ja tanssijan Ajak Majokin yhteiskunnalliseen huomioon siitä kuinka toiseutettujen äänet kuuluvat yhteiskunnassa usein objekteina – kohteina joita tutkitaan, mystifoidaan ja kyseenalaistetaan. Yhteiskunnallisen keskustelun lisäksi myös kehollinen taide näyttäytyy siten, että toiseutetut kehot – erityisesti mustuuden intersektiossa elävät – ovat olemassa sivuosissa, nimettöminä ja ajattelemattomina passiivisina toimijoina valkoisuuden normin tuolla puolen. Kun toiseutettujen kehojen olemassaoloa, haaveita, unelmia ja todellisuutta tuodaan esille tavalla joka poissulkee valkoisuuden normin, ollaan sellaisen rohkean totuuden äärellä jota oikeudenmukaisempi huominen ja tämän päivän parantumisprosessin aloittaminen kaipaa. Kolmivuotinen hanke rakentuu Majokin ja keskustelijoiden välisille dokumentoitaville ajatustenvaihdoksille, näiden pohjalta syntyvistä tekstikokoelmista ja kruunautuu lopulta tanssiperformanssiin, joka pyrkii kehollistamaan hankkeen kysymyksen vastausta: Mitä jos olisin vapaa? Keskustelijoita Majok tulee valitsemaan kolmesta Suomen kaupungista, joissa hänellä on historiaa: Oulusta, Kokkolasta ja Helsingistä. Mustuuden intersektioissa elävien kehojen vapauskäsityksen tuominen valtakunnalliseen kontekstiin rakentaa hankkeeseen moniuloitteista tulkintaa, joka usein hukkuu Helsinki-painoitteiseen käsitykseen suomalaisuuden monimuotoisuudesta.