Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

50000 €

Minna Canthin näytelmien kriittiset editiot

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Minna Canthin uraa uurtavaa ja yhteiskunnallisesti merkittävää tuotantoa ei ole vielä saatavilla tieteellisin menetelmin toimitetussa alkuperäisasussa eikä kommentaarien täydennettyinä laitoksina. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) hakee Koneen Säätiöltä 50 000 euron rahoitusta Canthin näytelmien kriittisten editioiden valmistelutöihin vuodeksi 2023. Tuleva tutkimus- ja julkaisuhanke saattaa kirjailijan näytelmien alkuperäiset tekstit luettaviksi tekstikriittisesti editoituina sekä lisää ymmärrystä uraa uurtaneen kirjailijan draamatuotannon kirjallisista, teatterihistoriallisista, kielellisistä ja yhteiskunnallisista taustoista. Painettuina kirjoina ja avoimesti verkossa julkaistavat editiot luovat perustan tuleville Canth-tutkimuksille, edistävät hänen näytelmiensä käyttöä opetuksessa sekä palvelevat kirjailijasta kiinnostuneita kirjallisuuden ja teatterin ammattilaisia ja laajaa lukijakuntaa. Ammattiteattereissa Canthin kymmenestä näytelmästä ehdittiin kirjailijan elinaikana tehdä kymmeniä tuotantoja, minkä vuoksi hänen tuotantonsa muodostaa ainutkertaisen lähteen suomalaisen draamakirjallisuuden ja teatterin historian tutkimukselle. Lisäksi näytelmillä on kiinnostavia yhteyksiä Canthin muuhun kaunokirjalliseen tuotantoon, kantaa ottaviin kirjoituksiin ja kirjeenvaihtoon. Nyt haettavalla rahoituksella rekrytoidaan hankkeen valmistelutöihin tutkimusavustaja 12 kuukaudeksi (1-2 avustajaa, yht. 12 htkk) vuonna 2023. Tämä bibliografiseen työhön, arkistoaineistojen kartoitukseen ja transkribointiin keskittyvä työpanos loisi välttämättömän perustan Canthin näytelmien kaikille kriittisille editiolle, joiden toimittaminen alkaisi 2023-2024. Työn suorituspaikkana on SKS:n tutkimusosaston yksikkö Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot. Canthin näytelmien kriittiset editiot laaditaan noin neljänä kolmivuotisena, limittäin toteutuvana tutkimushankkeena, joista jokainen käsittää useampia Canthin teoksia.