FT, professori Lummaa Virpi ja työryhmä (MigrantLives)

223200 €

MigrantLives: Causes and consequences of migration decisions in Finland (Migraatiopäätösten syyt ja seuraukset Suomessa)

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

MigrantLives-projekti yhdistää ensi kertaa monitieteisesti ja rohkeasti ekologisia, sosiaalisia ja demografisia aineistoja selvittämään ihmispopulaatioiden kohtaamisia. Tutkimme, miten sosiaaliset ja ekologiset tekijät ohjaavat ihmisten muuttoliikkeitä ja niiden evolutiivisia seurauksia. Selvitämme, miten historiallinen siirtolaisuus vaikutti yksilöiden myöhempään elämään, lisääntymismenestykseen, ja tarttuvien tautien leviämisreitteihin. Projektissamme evoluutiobiologit, väestö- ja kielitieteilijät ja historioitsijat yhdistävät voimansa ja aineistonsa tutkien kansainvälisessä asiantuntijaverkostossa ihmisryhmien kohtaamisten vaikuttimia ja seurauksia. Tulokset edistävät ihmisen evoluution ymmärtämistä, mutta myös siirtolais- ja kotouttamispolitiikkaa ja kansanterveyden tutkimusta.