Apurahat ja residenssipaikat

Muu kulttuurityö

Valtiotieteiden kandidaatti Wallgren Amos ja työryhmä (Elokapinan rahoitustyöryhmä)

200000 €

Metsän vuoro – Elokapinan väliintulo metsäkeskusteluun

Elokapina on viime vuosina toiminut kansalaisyhteiskunnan eturintamassa. Se on nostanut suomalaisen ympäristö- ja ilmastokeskustelun tasoa, tuonut näkyviin keskeisiä ympäristöpolitiikan epäkohtia ja aktivoinut uuden sukupolven ympäristöaktivismin pariin. Elokapina on jo siirtänyt Suomen ilmastokeskustelun painopistettä, seuraavaksi on metsän vuoro. Elokapinan väliintulo konkretisoituu syyskuussa alkavassa metsäteemaisessa kampanjassa. Kampanja pitää sisällään erilaisia tapahtumia kuten näyttäviä taideperformansseja, osallistavia mielenosoituksia ja tieteen jalkauttamista edistäviä keskustelutilaisuuksia. Laajan keinovalikoimansa avulla kampanja haastaa historialliset valta-asetelmat kansallisessa metsäkeskustelussa ja murtaa niissä esiintyviä kyseenalaistamattomia arvojärjestyksiä. Elokapina pyrkii tehokkaaseen väliintuloon hetkenä, jolloin suomalainen metsäpolitiikka on tienhaarassa ja luonnon monimuotoisuus sekä hiilivarastojen säilyvyys on turvattava. Hankkeessa toteutetaan uudenlainen tarveperusteinen kompensaatiomalli, jonka puitteissa kampanjan järjestäjille turvataan ajallisia resursseja joko puoli- tai kokopäiväiseen aktivismiin. Näin vapautetaan kampanjasuunnittelun käyttöön arviolta 4-8-kertainen määrä ajallisia resursseja suhteessa aiempiin kampanjoihin, ja vahvistetaan liikkeen tekijöiden moninaisuutta. Kompensaatiomalli mahdollistaa liikkeen vaikuttavuuden nostamisen verrattain lyhyellä aikavälillä kertaluokkaa nykyistä korkeammalle tasolle. Hankkeen toteutuessa Elokapina nostaa ympäristöviranomaisten ja eturivin tieteilijöiden ääntä kuuluviin sekä voimistaa keskustelua kestävästä metsänkäytöstä. Hankkeella on potentiaalisesti merkittäviä välittömiä ja välillisiä vaikutuksia Suomen metsille sekä Suomen ilmastotavoitteiden toteutumiselle.