Tutkijatohtori Ehrlén Veera

37000 €

Median rooli liikuntakulttuurin tasa-arvon edistämisessä ja seksuaalisen häirinnän vastaisessa työssä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Hankkeen tarkoitus on selvittää, mikä on suomalaisen uutismedian ja yksittäisten urheilutoimittajien rooli liikuntakulttuurin tasa-arvon edistämisessä ja seksuaalisen häirinnän vastaisessa työssä. Hanke pohjautuu vuosina 2018–2022 Suomen urheilun eettisen keskuksen julkaisemiin liikuntakulttuurin seksuaalista häirintää koskettaviin julkaisuihin ja niitä edeltäviin tapahtumiin, joista raportoimalla media on herättänyt laajalti keskustelua ja vaatimuksia urheilupoliittisista toimenpiteistä. Hankkeessa kysyn, miten yksittäiset toimittajat näkevät roolinsa muutoksentekijöinä ja miten he kokevat raportoimisen tavanomaisten urheilu-uutisten ulkopuolista aiheista, jotka aiheuttavat vahvoja tunteita ja kannanottoja. On erityisen mielenkiintoista saada selville, eroavatko kokemukset eri sukupuolisten toimittajien välillä. Hanke tekee paitsi näkyväksi urheilutoimittajien työtä ja siihen liittyviä kulttuurisia ja rakenteellisia reunaehtoja myös laajentaa näkemyksiä keinoista, joilla liikuntakulttuuria voidaan muuttaa tasa-arvoisempaan suuntaan. Tiedonhankintamenetelmänä käytän hankkeessa asiantuntijahaastatteluja. Tavoitteena on saada haastateltavaksi 10–15 suomalaista toimittajaa, jotka ovat vuosien 2018–2022 aikana raportoineet liikuntapoliittisista sukupuolten tasa-arvoon ja seksuaaliseen häirintään liittyvistä aiheista. Analysoin aineiston soveltavaa temaattista analyysia hyödyntäen. Hankkeen tuotokset ovat englanninkielinen vertaisarvioitu kirjan luku, suomenkielinen yleistajuinen artikkeli sekä suomalaisille urheilutoimittajille suunnattu työpaja ja opas.