Startup Refugees/ Phoenix Ry

25000 €

Match Made in Startup Refugees – selvitys ja datan visualisointi turvapaikanhakijoiden osaamiskartoituksista ja työllistymisestä vuosina 2015–2018

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Startup Refugees perustettiin vuonna 2015 tukemaan turvapaikanhakijoiden työllistämistä ja yrittäjyyttä, sillä maahan saapuneet yli 30 000 ihmistä jäivät hallinnon alojen väliseen kuiluun. Maahanmuuttovirasto vastasi turvapaikanhakijoiden ylläpidosta ja vastaanottokeskusten toiminnasta ja työ- ja elinkeinoministeriö turvapaikansaaneiden työllistämisestä ja kotouttamisesta. Yksikään taho ei edistänyt turvapaikanhakijoiden työllistämistä. Kellään ei myöskään ollut tietoa, millainen osaaminen, koulutustausta, motivaatio ja tuen tarve vasta maahan tulleilla oli. Tästä syystä Startup Refugees aloitti osaamiskartoituksen vastaanottokeskuksissa, kehitti kumppaninsa Futuricen kanssa Match -online työkalun ja on nyt kolme vuotta myöhemmin kerännyt 2900 osaamisprofiilia sekä kohdentanut näihin profiileihin 470 työpaikkaa ja 3000 koulutusmahdollisuutta sekä tukenut 60 yritystä. Hankkeen tavoitteena on koostaa Startup Refugeesin lähestymistavan vuosien 2015–2018 aikana kerätty tieto sekä analysoida ja levittää tätä. Hankkeessa tuotetaan profiileita koskevaa tietoa sisältävä julkaisu ja visuaalisoidaan tietoa maahanmuuttoa koskevan tutkimuksen, päätöksen tekijöiden ja muun yleisön käyttöön. Eri maahanmuuton parissa toimivilla toimijoilla on suuri tiedon tarve siitä, miten intergraatiota voitaisiin nopeuttaa. Tällä hetkellä perinteinen kotoutuminen kestää 3–6 vuotta ja liian pitkä odotusaika johtaa passivoitumiseen.