Taiteen maisteri Strandman Julia

30000 €

Marras – suomalais-karjalaisen mytologian ja loitsuperinteen uudelleentulkinta ja queerfeministinen representaatio kuvataiteen avulla

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Marras on projekti, jonka olen aloittanut tutkimalla suomalais-karjalaista mytologiaa ja loitsuperinnettä pro gradu -tutkielmani aiheena. Tutkin aiheita aiemmin folkloristisessa tutkimuksessa ohitetusta queer- ja ekofeministisestä näkökulmasta, luoden uutta tulkintaa ja representaatiota queer-identifioituville olennoille, ja alleviivaten lajienvälisyyden ja luontosuhteen tärkeyttä. Taiteellinen projektini on herättänyt kiinnostusta niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä mediassa, ja siitä on kirjoitettu Ylen uutisissa, Dazed- ja i-D-lehdissä. Pääasiallinen mediani on tekstiili, jonka työstämiseen käytän perinteisiä käsityömenetelmiä, kuten neulomista, virkkaamista, ryijyn tekoa ja huovuttamista. Työskentelylleni on tyypillistä intuitiivisuus ja rituaalinomaisuus, kokeilu, obsessiivisuus ja loputon tutkiminen, niin kirjallisuuden kuin työskentelyn kautta. Käytän teoksissani vain kierrätysmateriaaleja, jotka kerään itse. Materiaalin menneisyys ja tarina ovat tärkeässä roolissa, koska ne siirtyvät suomalaisen noituuden perinteen mukaan väkenä, omanlaisena taikavoimanaan teoksiini ja sitä kautta niiden kanssa interaktiossa olevaan ihmiseen. Suomalais-karjalaisessa mytologiassa on monimuotoinen ja kiinnostava kuvaus nais- ja epäbinäärisistä hahmoista ja queer-tematiikkaa, joka on jätetty vaille syvempää tutkimusta. On tärkeää löytää ja kehittää uusia representaatioita mytologiasta, joka kauan on tulkittu patriarkaattisen ja nationalistisen linssin läpi. Apurahakautena laajennan työskentelyäni uusiin medioihin ja perehdyn syvemmin omiin karjalaisiin juuriini, ja oman sukuni tietäjien ja noitien perinteisiin. Tutkin okkultismin, karjalaisen identiteetin ja käsityöperinteen ylisukupolvisuutta ja merkitystä nykytaiteessa. Projektin tarkoituksena on tuoda esille uutta, queerfeminististä tietoa suomalais-karjalaisesta mytologiasta ja kulttuurista ja esittää se taiteen keinoin, tehdä siitä samastuttavaa ja käsin kosketeltavaa.