FT, tutkija Käpylä Tiina ja työryhmä

209200 €

Marginaalimerkintöjä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Monitieteisen hankkeen keskiössä on yleistajuisen, tutkimuspohjaisen tiedon lisääminen Wikipediaan sukupuolivinouman korjaamiseksi. Hanke täydentää Wikipedian olemassa olevia sisältöjä ja luo uusia artikkeleita keskittyen marginalisoitujen taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden työhön. Toteutamme lisäksi työpajasarjan, jolla juurrutetaan Wikipedian vinoumiin puuttuvaa työskentelyä tutkijoiden, taitelijoiden ja informaatikkojen työhön, sekä hankkeen teemoihin kytkeytyvän yleistajuisen tietokirjan. Tutkijat ja aktivistit ovat jo pidempään tuoneet esille huolta Wikipedian vinoumien vaikutuksista. Työmme tähtäimessä on tarttua ongelmaan konkreettisin toimin ja kriittistä tietoisuutta lisäten.