Filosofian maisteri Nguyen Hai

149200 €

Mallivähemmistö, personofioitu virus, näkymätön kansanryhmä – Aasialaisamerikkalaisten kielelliset representaatiot yhdysvaltalaisissa uutisissa korpuslingvistiikan avulla

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Media vaikuttaa voimallisesti käsitykseemme maailmasta. Media kertoo meille esimerkiksi mitkä ovat tärkeitä tapahtumia, ketkä ovat tärkeissä rooleissa. Se vaikuttaa myös siihen miten marginalisoidut ihmisryhmät esitetään. Vaikutus on erityisen iso, jos mediayleisöltä puuttuu omakohtainen kokemus marginalisoiduista ihmisryhmistä, kuten rodullistetuista vähemmistöistä. Media saattaakin olla monille ainoa kosketuspinta rodullistettuihin, ja siksi sen vaikutus vähemmistöihin on valtava. Representaatio, esittäminen ja kuvaaminen, vaikuttaa siihen miten yhteiskunta hahmottaa kansalaisiaan. Tämä koskettaa erityisesti heitä joita kuvataan hyvin vähän mediassa. Aasialaisamerikkalaiset tavataan esittää Yhdysvalloissa mallivähemmistönä, eli ihmisryhmänä joka on saavuttanut suhteellista menestystä, ja esimerkkinä siitä, miten maahanmuuttajat voivat integroitua ja menestyä yhdysvaltalaiseen yhteiskuntaan. Tutkimus on kuitenkin osoittanut tämän kapean stereotyypin myytiksi. Tutkimukseni aihe on ajankohtainen ja painava koska vuosina 2020 ja 2021 aasialaisvastaiset väkivaltarikokset ja yleinen aasialaisvastaisuus Yhdysvalloissa ja Euroopassa ovat olleet nousussa. Pahimmillaan epäedulliset, epäreilut ja kapeat kuvaukset aasialaisamerikkalaisista johtavat heidän siirtymisensä entistä sivummas yhteiskunnasta ja sen toimista. Diskurssitutkimuksessa rodullistettujen vähemmistöjen representaatioiden tutkimus on keskittynyt pääasiassa mustiin amerikkalaisiin, ja tutkimukset joissa tarkastellaan muita kuin mustia amerikkalaisia ovat keskittyneet siirtolaisiin, pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin. Aasialaisamerikkalaisia koskevaa tutkimusta on runsaasti, mutta hyvin vähän diskurssitutkimuksessa eikä varsinkaan aasialaisamerikkalaisten tai ei-mustien ja ei-valkoisten kansalaisten representaatioita tarkastelevaa tutkimusta ole. Tutkimukseni tarkoituksena on laajentaa tutkimusalaa ja tuottaa yhdenvertaisuutta edistävää tutkimustietoa.