Filosofian tohtori Englund Lena

145750 €

Maastamuuton ajalliset ulottuvuudet zimbabwelaisessa kirjallisuudessa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Historia näyttää toistavan itseään, sillä Zimbabwen parlamentti- ja presidentinvaalit heinäkuussa 2018 saivat väkivaltaisen käänteen ja johtivat vaalivilppisyytöksiin. Vuoden 2008 vaalien yhteydessä ilmeni samankaltaisia tapahtumia, jotka pidensivät Robert Mugaben hallintokautta. Hänet on sittemmin syösty vallasta. Maareformin alku vuonna 2000 ajoi monia zimbabwelaisia työttömyyteen, ja moni on myös lähtenyt maasta vuoden 2000 jälkeen etsiäkseen itselleen parempaa ja vakaampaa tulevaisuutta muualta sekä paetakseen poliittista vainoa. Onko Zimbabwe juuttunut ajalliseen kehään? Vuoden 2000 jälkeen julkaistu englanninkielinen zimbabwelainen kirjallisuus kuvaa yksityiskohtaisesti näitä tapahtumia ja erityisesti maastamuuton kokemuksia. Romaanit, novellit ja omaelämäkerrat viestittävät, että maastamuutto ei luo pelkästään fyysistä ja spatiaalista juurettomuutta vaan myös uudenlaista ajallisuutta. Esimerkiksi Irene Sabatinin ja Petina Gappahin teokset kuvaavat maastamuuton seuraukset menneisyydessä, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa, suhteessa yksittäiseen ihmiseen ja koko kansakuntaan. Aika voidaan nähdä myös tilana, jolloin juurettomuus luo ajallisen välitilan. Ajallisuuden tutkiminen zimbabwelaisissa teoksissa, jotka kertovat maastamuutosta, voi luoda uudet tavat puhua juurettomuuden kokemuksista, sekä lisätä keskustelua maasta- ja maahanmuuton vaikutuksesta yksittäisten ihmisten elämään.