FT, intendentti Iitiä Inkamaija

27600 €

Maalaus ja elämänmuoto

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Kokeilen tutkimuksessani Giorgio Agambenin elämänmuodon käsitteistön - käyttö, tapa (habit), asumus, asu, kontemplaatio, toimimattomuus, omimattomissa oleva - sovellettavuutta eräisiin nykytaiteen ilmiöihin, jotka maalaustaiteen traditiosta lähtien suuntautuvat mm. esitystaiteeseen, performanssiin, paikkasidonnaiseen ja katoavaan taiteeseen sekä liikkuvaan kuvaan. Tutkimukseni pohtii taiteen kriittisen ja eettisen potentiaalin mahdollisuuksia nykyisyydessä, jossa kapitalismi elämänmuotona levittäytyy ruumiisiin ja näkyvään, eikä tuotantoa, tuotteiden valmistamista ja itsen ja ruumiin työstämistä voida enää erottaa toisistaan. Nykytaiteen teoriaa on 1960-luvulta hallinnut ajatus subjektin sosiaalisesta rakentumisesta kielessä ja kielen performatiivisesta, toimeenpanevasta voimasta. Nykyiset posthumanistiset teoriat kyseenalaistavat ihmisen poikkeusaseman suhteessa elolliseen sekä taiteen kieli- ja subjektikeskeisyyden. Millaisia mahdollisuuksia Agambenin biopolitiikan kritiikki ja elämänmuodon käsitteistö tarjoavat toisenlaiselle elävien yhteiselolle, jaetuille habitaateille, etiikalle ja ekologialle?