FT Lindström Stafva

18000 €

Maailmanparantajan pihakirja

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Ilmastonmuutoksen ja lajikadon vaikutukset näyttäytyvät vuosi vuodelta yhä selvemmin. Ympäristöongelmia pyritään suitsimaan sopimuksin ja säädöksin, mutta muutos on hidasta ja valtion ohjaus tuntuu riittämättömältä. Onneksi kansalaisilla on vahva halu osallistua konkreettiseen ympäristötyöhön. Tämä ilmenee Suomessa mm. alati kasvavana puutarhainnostuksena. Kotipuutarhureiden ja 1.75 miljoonan pihamaan joukkovoimaa ei kuitenkaan toistaiseksi ole hyödynnetty ympäristönmuutosten torjunnassa, vaikka pihamaiden ympäristövaikutukset on todettu merkittäviksi, niin hyvässä kuin pahassa. Oikeat hoito- ja muokkaustoimenpiteet parantavat hiilen sidontaa ja monimuotoisuutta, mutta epäedulliset toimenpiteet lisäävät hiilidioksidi- ja ravinnepäästöjä sekä kaventavat lajikirjoa. Harrastajilta vaaditaan siis huomattavaa ekologista tietotaitoa, jotta kotipihojen potentiaali voidaan liittää osaksi konkreettista ympäristötyötä. Tuore tutkimustieto ei myöskään aina saavuta loppukäyttäjiä, koska tutkimusten mukaan tiedon puute johtaa usein luonnon kannalta epäedullisiin edesottamuksiin puutarhassa. Hankkeen tavoitteena on innostaa ja opastaa harrastajia tekemään ilmastonmuutosta ja lajikatoa hidastavia toimenpiteitä. Maailmanparantajan pihakirjassa (työnimi) lähestytään kotipihan ilmiöitä sekä tutkijan, että intohimoisen puutarhaharrastajan näkökulmasta, yhdistäen selkokielisesti ympäristötieteen teoriaa käytännössä koettuun. Kestävä maankäyttö on yksi tärkeimmistä keinoista vähentää ympäristöongelmia. Siksi kirjaan sisältyy laajan kirjallisuuskatsauksen lisäksi myös kyselytutkimuksen anti, jossa kartoitetaan erään asuinalueen asukkaiden halukkuutta soveltaa ympäristön kannalta edullisia toimenpiteitä pihoillaan. Kyselyssä selvitetään myös, miten kiihtyviin ympäristömuutoksiin liittyvät kysymykset huomioidaan maankäytön suunnittelusta vastaavan, eli kunnan toimesta, esimerkiksi asukkaiden osallistumismenettelyiden yhteydessä. Kirjassa on mukana vahva yhteiskunnallinen ulottuvuus.