Teatteritaiteen maisteri Luhtaniemi Milka

5000 €

Luut: kirjallisen praktiikan toisin ajatteleminen

Haluan uudelleenmuotouttaa poetiikkaani kokonaisvaltaisella tavalla, ja työskennellä ennallistamisen käsitteen avulla. Minua kiinnostaa ennallistaminen kulttuurisena vastavetona sosiaaliselle regressiivisyydelle ja pirstaloitumiselle. Otan vaikutteita luontoympäristöihin kohdistuvasta ennallistamisen prosessista, jossa ihmisen ja teollisuuden muokkaamat alueet palautetaan hiljalleen luonnontilaan. Haluan pohtia, millaista ennallistavuutta runoudessa ja runouden ekosysteemeissä voisi olla: ajattelen ennallistamista kehänä. Ennallistamisen kehä voisi olla esimerkiksi luontoympäristöjen kuuntelua ja ekologisten ketjujen ymmärtämistä, ja tämän kuuntelemisen kirjallista dokumentaatiota. Se voi olla vanhojen kirjallisten muotojen palauttamista ja uudelleenkontekstointia kirjoittamalla, kommentoimalla ja julkaisemalla. Se voi olla kirjallisten verkostojen vahvistamista sekä kirjallisuustapahtumien elvyttämistä. Poetiikkaani rakentavat kaksi työvälinettä: perifeerinen poetiikka sekä 1800-luvun kirjakielen elvytys. Perifeerinen poetiikka pyrkii sanoittamaan luontokirjoitusta poistumisen ja kääntymisen keinoilla, vastustaen vakiintuneita luontokuvia. Kirjakielen elvytys taas naaraa esiin jo poistunutta kieltä ja soveltaa sen elinvoimaisia osia nykyrunon kieleen, vaalien kirjallista muistia. Rakennan työssäni ja työtavoissani kestäviä rakenteita, joihin kuuluu hitaat menetelmät sekä kollektiivinen työ. Teen pieniä runokokonaisuuksia, joita tarjoan julkaistavaksi runous- ja kirjallisuuslehtiin. Yritän osaltani haarauttaa kirjoittamisen praktiikkaani kaikkiin julkaisukanaviin, jotka toimivat kirjallisuuden ekosysteemeissä mahdollistavina tekijöinä, ja tarkkailla, mitä teosajattelulleni ja runouskäsitykselleni tapahtuu, kun lakkaan ajattelemasta kirjallisuuskapitalismiin kuuluvaa kirjaobjektia. Työsuunnitelmani nimi ja kuvitteluni väline on Luut, sillä se kutsuu ajattelemaan kannattelevaa rakennetta, jonka avulla kirjoittamiseni korpus uudelleenmuotoutuu.